Skip to content

"Män, män, män på straffrättens prestigeposter - nu hoppas jag på en kvinna som ny riksåklagare"

KRÖNIKA - av Anna Wetterqvist, jurist och journalist på Dagens Juridik samt ansvarig för nätverket Legally Lady

 

Den senaste tiden har regeringen haft två strålande möjligheter att välja en kvinna till en viktig topposition. Först ny rikspolischef och sedan ny Säpochef. Men icke... Det blev två män - igen!

Vi har därmed bara män i ledningen för Sveriges största prestigemyndigheter inom det straffrättsliga området. Ingen kvinna inom synhåll, utom möjligen i passagerarsätet.

Polisen, åklagarna, domstolarna, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet har män, män och åter män som högsta chefer. Nyligen blev alltså två av tjänsterna lediga och tillsattes med två nya män. Inom kort ska regeringen dock utse ny riksåklagare.

Är det verkligen så att det inte finns en enda kvinna i hela Sverige som hade kunnat axla rollen som rikspolischef eller Säpochef?

Detta känns så gammalmodigt och jag kan bara konstatera att det verkar vara samma idéer om manligt och kvinnligt som styr regeringens rekrytering till prestigemyndigheter som styr inom näringslivet och mediavärlden.

Detta är föreställningar lika gamla och konserverade som burkarna längst in i källarförrådet. Eller som den mest kända bortförklaringen brukar formuleras: ”det saknas kompetens”, ”det fanns ingen som ville”.

Bakom stängda dörrar fylls argumenten på med de mer ljusskygga varianterna: ”hon har samarbetssvårigheter”, ”hon är för gammal”, ”hon är för tuff”, ”hon är för snäll”, ”hon är för försiktig”, ”hon är för ambitiös”, ”hon är för engagerad”, "hon är för..."

Om det ens förekommer några diskussioner alls om kvinnliga kandidater.

Under politikernas och de höga tjänstemännens genusmedvetna kavajer döljer sig kanske en rädsla, men framför allt tror jag att det finns en ovilja att utmana föreställningarna om vad som är kriminalpolitik, viktiga rättsfrågor och modern brottsbekämpning - och vem som ska leda det arbetet.

Jag tror inte en sekund på att det saknas kompetens eller självförtroende hos kvinnorna. Däremot saknas det ofta adekvat uppbackning för kvinnor att kunna kliva in på de högsta positionerna. Och det saknas ”utbildning”. Vi får helt enkelt inte lära oss hur man gör.

Framgång bygger på sammanhang, kunskaper, uppbackning och uthållighet. Ingen vettig person tackar ja till ett krävande och exponerat jobb där man redan från början vet att man inte kommer att ha något stöd. Vi kvinnor vet att straffet för att misslyckas är mycket hårdare för en kvinna än för en man. Det får vi lära oss redan när vi är små.

Nu ska det alltså snart utses en ny riksåklagare - när Anders Perklev slutar och blir president för Svea hovrätt. Kanske kan den nya riksåklagaren bli en kvinna? En kvinna som kanske till och med lyfter fram andra kvinnor?

Jag håller tummarna så att händerna blir blå. Om även den nya riksåklagaren blir en man kommer min tro på mänskligheten att dö en smula.

 

Anna Wetterqvist är jurist och journalist på Dagens Juridik samt ansvarig för nätverket Legally Lady.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

33 comments

Suck!

Artikelförfattaren påstår att domstolarna "har män, män och åter män som högsta chefer." Detta påstående kan ifrågasättas. Nedan följer ett antal exempel på kvinnliga domstolschefer på några av landets större allmänna domstolar:

Stockholms tingsrätt: Gudrun Antemar.
Malmö tingsrätt: Eva Wendel Rosberg.
Attunda tingsrätt: Inger Söderholm.
Södertörns tingsrätt: Petra Lundh.
Jönköpings tingsrätt: Karin Nacke.
Umeå tingsrätt: Agneta Ögren.
Helsingborgs tingsrätt: Ylva Norling Jönsson.

Hovrätten för Övre Norrland: Susanne Lundgren Jonasson.
Göta hovrätt: Charlotte Brokelind.

Bland tidigare kända kvinnliga domstolschefer i närtid kan nämnas Marianne Lundius (Högsta domstolen) Margareta Bergström (Hovrätten för Övre Norrland) och Gunnel Wennberg (Hovrätten för Västra Sverige) samt Barbro Thorblad (lagman vid Malmö tingsrätt och senare generaldirektör för Domstolsverket).

Det kan också nämnas att nuvarande vice chefsåklagare Kerstin Skarp, advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg och justitiekansler Anna Skarhed också är kvinnor.

(Friskrivning: Ovanstående bygger på antaganden om könstillhörighet utifrån de inblandades namn, utan efterforskning av huruvida någon av de uppräknade identifierar sig som något annat än kvinna.)

Korrekt iakkttagelse ! Om vi nu ska bortse från faktiskt fysikt kön och istället utgå från upplevd könstillhörighet, vilket tydligen ligger i " lagstiftningsskålen " , måste diskussionen gå djupare och vid varje utlyst tjänst efterfrågas om sökanden upplever sig som kvinna, man eller något annat. Något annat förefaller fn vara klart underrepresenterat om jag får förlita mig på Sam Tyckes redogörelkse.

Karin B på Kammarrätten i Stockholm har väl ganska hög position? Och hon har varit chef på en massa andra ställen.

Eftersom det dräller av kvinnliga chefer inom juridiken undrar man hur Anna Wetterkvists rättspatos ser ut? Är rättvisa först då uppnådd då samtliga offentliga, juridiska chefsuppdrag är besatta av kvinnor?

Wetterqvist är fixerad vid en föråldrad binär syn på sexualitet, dvs. att det skulle finnas enbart "män" (XY-kromosomer) eller "kvinnor" (XX-kromosomer).

Som nyare högkvalitativ genusforskning på Södertörns högskola kommit fram till, finns det även "intersexuella", tidigare kallade "hermafroditer", som inte verkar vara representerade inom juristkåren.

Trots allt är ju könet ändå bara en social konstruktion. Som flera ovanstående kommentatorer varit inne på kan man av en persons namn inte veta vilken könskategori som passar på henom.

Det konstiga är att jag aldrig har sett en kvinnlig sopgubbe,
och aldrig hört en feminist klaga över bristen

Håller med.En kvinnlig RÅ skulle vara på tiden.Alla usla invändnngar som skrivs i ärendet är av män här.Jag tror att Anna Wetterqvist dock räknade med det

Den typ av identitetstänkande som Wetterqvist ger uttryck för borde vara diskvalificerande för en jurist. Det borde vara ett grundläggande axiom för en jurist att varje individ bedöms på sina egna meriter, oavsett om det handlar om tillsättningar av tjänster eller som svarande eller målsägare eller jurist.

Meriter?Meriter?Det finns gott om kvinnliga åklagare med pondus.Och meriter kan bedömas lite subjektivt

Könet är inte en merit, och att lyfta fram det som något i sig önskvärt är i det närmaste en anti-merit.

"Kompetens, Kompetens, Kompetens på straffrättens prestigeposter"

Det finns kompetens även hos kvinnor,

Dåså, då behövs ingen kvotering.

Jo, sorgligt nog behövs det.

Som RÅ är ett måste att vara medlem i frimurarna och att vara lojal mot alla som är med i Orden.en marionett för att makt eliten skall kunna utöva sina brott mot mänskligheten utan att RÅ gör något.

Dagens Juridik är den mest misogyna tidskriften jag någonsin tagit del av. I artikel efter artikel porträtteras kvinnors misslyckande i arbetslivet.

Vid tillsättningarna av dessa tjänster bör uteslutande kompetens beaktas. Förtjänst och skicklighet. Endast om två kandidater har exakt samma meriter och besitter samma kompetens bör kön beaktas. Svårare än så är det inte.

Eftersom alla människor är olika har de aldrig "exakt samma meriter och besitter samma kompetens". De kan möjligen ha samma formella kvalifikationer, men att man har formell kompetens är inte samma sak som att man är den bästa för jobbet. Könet kan förvisso vara en del av "personlig lämplighet", såsom att man rent statistiskt premierar män när man tillsätter brandmän och kvinnor när man tillsätter receptionister. Inte på grund av deras kön per se, utan därför att könen har olika fördelning av egenskaper (män är generellt större och starkare, därför överrepresenterade som brandmän, kvinnor är generellt attraktivare och upplevs som mer välkomnande och det är därför rimligt att de är överrepresenterade i positioner med initial kundkontakt, såsom receptionister).
Att två personer verkligen vore "exakt lika", vilket aldrig kommer att inträffa, men anta det för argumentationens skulle, varför skulle man då låta könet avgöra? Det rimligaste vore väl i så fall att man lät lotten avgöra? Ger man ett kön företräde så säger man ju att könet är en del av kompetensen och att de inte är "exakt lika", vilket då blir en logisk självmotsägelse.

Givetvis har du rätt i att en sådan situation emellertid knappast i praktiken. Men skulle en sådan situation uppstå vid tillsättning av en tjänst, så är det rimligt att man tar hänsyn till kandidaternas kön i syfte att eftersträva en jämn könsfördelning. Notera alltså att detta är sekundärt i förhållande till kompetens.

Däremot så kan man givetvis problematisera ytterligare och fråga, om kön ska givas betydelse, varför ska då inte även inte egenskaper som sexuell läggning, kulturell och etnisk bakgrund m.m. ges betydelse.

Man skall givetvis välja den som man tror är bäst för jobbet, vilket i praktiken innebär att det blir en mix av formella kvalifikationer och personliga bedömningar som kan vara mer eller mindre korrekta eller fördomsfulla. (Att det sen kan vara ett problem att man hamnar i situationen att formella regelverk ställer upp kriterier som i princip tvingar dig att ta en mindre lämpad kandidat lämnar jag utanför här.) Och saker som kön eller etnicitet kan förvisso ha betydelse och vara av betydelse. Skall man göra BH-reklam lär det falla sig ganska naturligt att man använder sig av kvinnor. Behöver man ha en vice VD som hanterar Kina-marknaden torde det vara en plus i kanten om personen faktiskt har en kinesisk bakgrund. Osv.

Jag tycker det är beklämmande att en redaktör på DJ uttrycker sig på det här viset. Bara för att det råkar ligga i "MeToo-tiden" så tror man att man kan häva ur sig vilken ogrundad skit som helst riktad mot män, helt utan research e d, därför att man vet att ingen på allvar vågar kritisera en av rädsla för att bli kallad manssvin eller antifeminist. Debattinlägget är inte bara ointressant. Det är fördomsfullt och rent patetiskt.

Man kan ha andra åsikter än de Anna Wetterqvist framför i sin krönika men det vore trevligt om "debattörerna" åtminstone presenterade vettiga argument istället för rena tramsinlägg, vilket tycks vara populärt hos flertalet. Det vore ännu trevligare om de vågade stå för sina inlägg genom att skriva under sina riktiga namn, men det är fullt begripligt (med tanke på deras intellektuella nivå) att de föredrar fullständig anonymitet!

Det jag reagerar på är de allmänt hållna påståendena om kvinnors svårigheter trots lämplighet. Dessutom hade det inte skadat om hon lämnat motiverade förslag på dem hon anser vara lämpliga som riksåklagare. Hon skriver bl.a.

"Framgång bygger på sammanhang, kunskaper, uppbackning och uthållighet. Ingen vettig person tackar ja till ett krävande och exponerat jobb där man redan från början vet att man inte kommer att ha något stöd. Vi kvinnor vet att straffet för att misslyckas är mycket hårdare för en kvinna än för en man. Det får vi lära oss redan när vi är små."

Jag är inte insatt i rekryteringsförfarandet när det gäller de högsta chefspositionerna men det ger ett betänkligt intryck om någon utgår från att man inte ska få något stöd enbart på grund av sin könstillhörighet. Jag har många gånger undrat vem eller vilka det är som uppfostrat kvinnor att se sig som misslyckade individer "redan när vi är små". Är det mammorna som lär sina döttrar denna negativa attityd?

När jag hör kvinnor uttrycka åsikten att det ställs dubbelt så hårda krav på dem som på män får jag en känsla av att man medvetet framställer sig som ett offer för ett "patriarkaliskt" samhälle utan möjlighet att påverka sin egen situation. Ett flertal kvinnor har visat att så inte är fallet och kommit att inta ledande poster på olika nivåer, men de har förmodligen kastat av sig "offertröjan" och bestämt sig för att nå framgång utan att framställa sig som förtryckta och utsatta för "manliga konspirationer" i en bastu eller liknande.

Jag håller med dig om att många av inläggen är dåligt motiverade, men bortsett från några få undantag precis i början är jag oenig med dig om att det skulle handla om tramsinlägg. Och även fåtalet tramsinlägg säger något av värde. De pekar just på hur tramsig själva artikeln är när man kokar ner den till dess innersta beståndsdelar. Den allra första kommentaren, "Suck!", säger i mångt och mycket faktiskt allt som behöver sägas.
Kvotering och "likhet inför lagen" är oförenliga principer. Kvotering strider också mot de grundläggande mänskliga rättigheternas utgångspunkt att "Alla människor är födda fria och med lika värdighet och rättigheter."

Tack.

Den dagen jag som kvinna anar att jag blir erbjuden en tjänst just för att jag är kvinna och inte för att jag är den bäst lämpade kommer jag självklart att tacka nej. Så förnedrande att få ett jobb pga mitt kön.

Lite lustigt att ingen har pekat ut elefanten i rummet ännu. (Och detta, Hans Hedström, är inte ett tramsinlägg utan helt seriöst menat.)
Diskriminering på grund av könstillhörighet är förbjudet enligt lag. Om män sitter på prestigeposter inom juridiken så lär de göra det antingen på grund av a)kompetens eller på grund av b) diskriminering.
a) Om de gör det på grund av kompetens är Anna Wetterqvist ute i ogjort ärende. Faktum är att hon då vill införa en form av diskriminering för att åtgärda ett problem som inte finns. Vilket är olagligt. Vilket innebär att Anna Wetterqvist är olämplig som jurist.
b) Om de gör det på grund av diskriminering, varför har då ingen kompetent kvinna drivit saken i domstol? Vi talar här inte om diskriminering i snabbköpet, bilverkstaden, ingenjörsfirman eller brandkåren. Vi talar här om diskriminering i juristkåren, och om jurister inte klarar av att driva ett ärende av avgörande beydelse i egen sak så betraktar jag dem i alla fall inte som kompetenta jurister som skall belönas med prestigeposter. (Ja, Anna Wetterqvist, jag blänger på dig.)

Jag kan hålla med dig Anders Ericsson.
Personligen är jag starkt emot kvotering till olika poster eftersom sådana "befordringsgångar" inte speglar kompetens utan något annat som är mindre relevant, t.ex. könstillhörighet.

En kvinna som inte av egen kraft kan slå sig in på en ledande post kommer troligtvis inte att kunna påverka sin omgivning i märkbar grad, risken är stor att hon blir en tyst person vid sammanträden men en galjonsfigur utåt för att demonstrera "jämställdhet".

Inkvoteringsfeministerna i sina offerkoftor lämnar mig kall men jag lider desto mer med de kvinnor som har verkliga och allvarliga problem i samhället på grund av sin könstillhörighet, utan att exemplifiera, vilket i så fall gissningsvis kommer att rendera en anmälan om opassande och radering.

Artikel är sjuk inledning på, män, män, män

Kvinnor kvinnor kvinnor, självklart är inte komptens viktigt, som förövrigt Sveriges tjänstemän eller femfemmor, straff berikade och sinnes slös

Riksåklagare brukar ju få ta ett steg ned efter avslutad ämbetsperiod. Så även denna gång när Anders P går till hovrätten. Så vem får vi nu? Man kan ju hoppas på en riktig åklagare istället för ytterligare en departementsjurist utan åklagarerfarenhet.

Det är väl klart som korvspad att det är fråga om diskriminering och aldrig har med prestation på riktigt att göra när en man fått jobbet framför en kvinna. Det är bara att se till skolbetygen för att se vem som presterar bäst. Men "ute i det verkliga livet" är det sedan helt andra parametrar som får styra. Är du man, så är det du gör alltid rasande märkvärdigt och dyrköpt. Omvänt gäller för kvinnor att sådant de gör per definition alltid är konsumtion. Jo, för det har gubarna bestämt. För vilken man vill på allvar tävla mot en kvinna?

Är du sarkastisk, eller?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.