Skip to content

"Män, män, män på straffrättens prestigeposter - nu hoppas jag på en kvinna som ny riksåklagare"

KRÖNIKA - av Anna Wetterqvist, jurist och journalist på Dagens Juridik samt ansvarig för nätverket Legally Lady

 

Den senaste tiden har regeringen haft två strålande möjligheter att välja en kvinna till en viktig topposition. Först ny rikspolischef och sedan ny Säpochef. Men icke... Det blev två män - igen!

Vi har därmed bara män i ledningen för Sveriges största prestigemyndigheter inom det straffrättsliga området. Ingen kvinna inom synhåll, utom möjligen i passagerarsätet.

Polisen, åklagarna, domstolarna, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet har män, män och åter män som högsta chefer. Nyligen blev alltså två av tjänsterna lediga och tillsattes med två nya män. Inom kort ska regeringen dock utse ny riksåklagare.

Är det verkligen så att det inte finns en enda kvinna i hela Sverige som hade kunnat axla rollen som rikspolischef eller Säpochef?

Detta känns så gammalmodigt och jag kan bara konstatera att det verkar vara samma idéer om manligt och kvinnligt som styr regeringens rekrytering till prestigemyndigheter som styr inom näringslivet och mediavärlden.

Detta är föreställningar lika gamla och konserverade som burkarna längst in i källarförrådet. Eller som den mest kända bortförklaringen brukar formuleras: ”det saknas kompetens”, ”det fanns ingen som ville”.

Bakom stängda dörrar fylls argumenten på med de mer ljusskygga varianterna: ”hon har samarbetssvårigheter”, ”hon är för gammal”, ”hon är för tuff”, ”hon är för snäll”, ”hon är för försiktig”, ”hon är för ambitiös”, ”hon är för engagerad”, "hon är för..."

Om det ens förekommer några diskussioner alls om kvinnliga kandidater.

Under politikernas och de höga tjänstemännens genusmedvetna kavajer döljer sig kanske en rädsla, men framför allt tror jag att det finns en ovilja att utmana föreställningarna om vad som är kriminalpolitik, viktiga rättsfrågor och modern brottsbekämpning - och vem som ska leda det arbetet.

Jag tror inte en sekund på att det saknas kompetens eller självförtroende hos kvinnorna. Däremot saknas det ofta adekvat uppbackning för kvinnor att kunna kliva in på de högsta positionerna. Och det saknas ”utbildning”. Vi får helt enkelt inte lära oss hur man gör.

Framgång bygger på sammanhang, kunskaper, uppbackning och uthållighet. Ingen vettig person tackar ja till ett krävande och exponerat jobb där man redan från början vet att man inte kommer att ha något stöd. Vi kvinnor vet att straffet för att misslyckas är mycket hårdare för en kvinna än för en man. Det får vi lära oss redan när vi är små.

Nu ska det alltså snart utses en ny riksåklagare - när Anders Perklev slutar och blir president för Svea hovrätt. Kanske kan den nya riksåklagaren bli en kvinna? En kvinna som kanske till och med lyfter fram andra kvinnor?

Jag håller tummarna så att händerna blir blå. Om även den nya riksåklagaren blir en man kommer min tro på mänskligheten att dö en smula.

 

Anna Wetterqvist är jurist och journalist på Dagens Juridik samt ansvarig för nätverket Legally Lady.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt