Skip to content

Lagen om dödsfallsutredningar ska utvidgas - ska omfatta även fall utan dödlig utgång

Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen vill ändra lagen om utredningar av-seende vissa dödsfall så att den omfattar även allvarligt våld som inte har lett till döden. Syftet är att skydda barn som far illa och vuxna som utsätts för våld i nära relationer.

 

Utredningarna som ska genomföras ska lyfta fram brister i samhällets skyddsnät. Därför vill regeringen att "utredningsverksamhetens omfattning breddas och analyserna fördjupas".

Fler dödsfall ska utredas
Ett av förslagen för att effektivisera utredningsverksamheten är att fler dödsfall än idag ska kunna omfattas av en utredning.

Bland annat föreslås att utredningar även ska kunna göras när barn utsatts för grov och synnerligen grov misshandel utan att ha avlidit. Därför föreslår regeringen också att lagens namn ändras till "Utredningar till förebyggande av vissa skador och dödsfall".

Krav på myndigheter att bistå utredningen
En annan föreslagen ändring är att Socialstyrelsen ska få anlita experter och sakkunniga och att ett krav på vissa myndigheter att bistå utredningsverksamheten införs.

Den myndighet som gör en utredning om ett fall av våld mot barn eller vuxen ska ha rätt att få uppgifter om gärningspersonen.

Regeringen föreslår att lagen börjar gälla den 1 januari 2019.

 

 

 

   • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt