Skip to content

Konkurrensverket sågar nya regler för PPM - riskerar slå mot nya och mindre bolag

Foto: Christine Olsson/TT

Konkurrensverket är starkt kritiskt till flera av de förslag till utökade regler för fondbolag som agerar på marknaden för premiepension. Enligt KKV riskerar reglerna att stänga ute små och nyeta-blerade fondbolag.

 

Med bakgrund i de senaste skandalerna om oseriösa fondbolag som agerat på den svenska marknaden för premiepensioner har Finansdepartementet lagt fram en promemoria som innehåller förslag som ska stärka tryggheten för konsumenterna.

500 miljoner kronor
Bland annat föreslår man att Pensionsmyndighetens kontrollfunktion förstärks och att det införs krav på verksamhets- och avkastningshistorik - och ett krav på minsta förvaltat kapital på 500 miljoner kronor.

Konkurrensverket har tagit ställning till promemorian och trots att myndigheten är positivt inställd till att Pensionsmyndigheten ges utökade befogenheter flaggar man för att ett flertal av förslagen kan få konkurrenshämmande effekter.

Till exempel kan små och nyetablerade företag riskera att påverkas negativt till följd av flera förslag som presenteras i promemorian vilket i sin tur kan leda till att fondmarknaden koncentreras till större fondbolag och fonder. 

Hållbarhetshänsyn
Även ett föreslaget krav på att en fondförvaltare behöver beakta hållbarhetshänsyn i förvaltningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten riskerar att leda till snedvriden konkurrens, enligt KKV.

Orsaken är att ett sådant krav skulle utesluta ett flertal fonder som saknar eller har en mycket låg avgift.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Hur går detta ihop?

För bara ett par år sedan så sa alla att invandrarna räddade våra pensioner.

https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/hog-invandring-raddar-sveriges-pensionarer/

https://www.expressen.se/nyheter/ministern-okad-invandring-gynnar-morgon...

Men nu ökar andelen fattigpensionärer, vi måste vara beredda att arbeta till vi är 75 år, o.s.v.
Trots att det väller in hundratusentals pensionsräddare.

https://www.sydsvenskan.se/2018-03-13/mer-an-var-femte-kvinna-riskerar-f...

https://www.expressen.se/dinapengar/pension/kristersson-vill-fa-fler-att...

Kan du förklara detta för mig Henrik Schyffert?
Eller kanske du Magnus Betnér?
Ni som vet allt, och äger sanningen.

För det kan väl inte vara så att det i verkligheten är precis tvärtom?
Att invandringen ligger bakom problemen med pensionerna?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6799941

Tack 85%.

När nu PPM och pensionerna kommit på tal bör uppmärksammas hur det går till.
Pensionsmyndigheten har, på uppdrag av statsmakten, ändrat beräkningsgrund för hur kapitalet i medborgarnas PPM-fonder betalas ut. Utbetalningstiden har förlängts med ett par år. I mitt fall har beräkningstalet ändrats får 17,3 år till 19,2 år. I fruns fall från 14,3 till 15, 95. Vår beräknade livslängd i systemet har alltså höjts till ung 82 resp 84 år. Vilket ju medför att vad som de facto betalas ut per månad blir mindre. Om detta har väl inte talats mycket. Men det innebär väl en rejäl besparing för staten. Alla blir inte så gamla.
Samtidigt talas det vitt och brett om "satsningar" på de sämst ställda pensionärerna. Hela 200 kronor i månaden generellt. Sen behovsprövade bidrag som presenteras som "rättigheter" Det blir svettigt för allt fler pensionärer i framtiden är min analys.

”Det blir svettigt för allt fler pensionärer i framtiden”
Ja, det är väl årets underdrift.
Men, vi har ju själva valt detta. Bokstavligen talat.

Om man nu inte är så dum att man tror på klyschor som att man inte kan ställa grupper mot varandra (= pengarna kan ju inte räcka till allt och alla).
Eller tror att man kan släppa in hundratusentals ”flyktingar” utan att det får närmast oöverskådliga ekonomiska konsekvenser.

https://www.expressen.se/dinapengar/stadar-och-saljer-korv-for-att-fa-de...

https://www.di.se/nyheter/migrationen-kan-fordubbla-statens-kostnader-fo...

https://www.di.se/nyheter/tung-ekonom-vill-ha-farre-rattigheter-for-inva...

https://www.di.se/debatt/debatt-skattekraften-urholkas-av-lag-tillvaxt-o...

https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-bidrag-ar-fel-satt-att-marknadsfora-...

https://www.di.se/debatt/svante-nycander-sa-styrde-nyliberalerna-om-sver...

https://www.di.se/debatt/debatt-langvariga-ekonomiska-effekter-av-flykti...

SOM MAN BÄDDAR FÅR MAN LIGGA.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.