Skip to content

Konkurrensverket sågar nya regler för PPM - riskerar slå mot nya och mindre bolag

Foto: Christine Olsson/TT

Konkurrensverket är starkt kritiskt till flera av de förslag till utökade regler för fondbolag som agerar på marknaden för premiepension. Enligt KKV riskerar reglerna att stänga ute små och nyeta-blerade fondbolag.

 

Med bakgrund i de senaste skandalerna om oseriösa fondbolag som agerat på den svenska marknaden för premiepensioner har Finansdepartementet lagt fram en promemoria som innehåller förslag som ska stärka tryggheten för konsumenterna.

500 miljoner kronor
Bland annat föreslår man att Pensionsmyndighetens kontrollfunktion förstärks och att det införs krav på verksamhets- och avkastningshistorik - och ett krav på minsta förvaltat kapital på 500 miljoner kronor.

Konkurrensverket har tagit ställning till promemorian och trots att myndigheten är positivt inställd till att Pensionsmyndigheten ges utökade befogenheter flaggar man för att ett flertal av förslagen kan få konkurrenshämmande effekter.

Till exempel kan små och nyetablerade företag riskera att påverkas negativt till följd av flera förslag som presenteras i promemorian vilket i sin tur kan leda till att fondmarknaden koncentreras till större fondbolag och fonder. 

Hållbarhetshänsyn
Även ett föreslaget krav på att en fondförvaltare behöver beakta hållbarhetshänsyn i förvaltningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten riskerar att leda till snedvriden konkurrens, enligt KKV.

Orsaken är att ett sådant krav skulle utesluta ett flertal fonder som saknar eller har en mycket låg avgift.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt