Skip to content

Kammarrättspresidenternas ”hemkataloger” inte allmänna handlingar - HFD avslår överklaganden

Foto: Bertil Ericson/TT

Kammarrättspresidenternas "hemkataloger" i tjänstedatorn är inte allmän handling. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och avslår därmed fyra framställningar om att få en förteckning över alla filer och mappar.

 

En man begärde förra året att få ta del av en fullständig förteckning över den ”hemkatalog” som respektive kammarrättspresident i samtliga fyra kammarrätter hade i sin tjänstedator.

Ville se allt
Mannen vill se allt - inklusive undermappar och privata mappar. Han begärde en förteckning över "alla filer och mappar, utan undantag, och filer och mappar i undermappar" och uppgav att han "endast var intresserad av filnamn, inte storlek". 

Han hävdade att hemkatalogerna ska betraktas som "förteckningar som förs fortlöpande" och att de därför ska anses "upprättade och allmänna" i enligt med Tryckfrihetsförordningen på samma sätt som en e-postlogg.

Hans begäran avslogs av samtliga kammarrätter med hänvisning till att hemkatalogerna inte kunde anses upprättade och att de därför inte utgör allmänna handlingar.

Inte ett register
Mannen överklagade besluten till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu konstaterar att hemkatalogen utgör "ett personligt lagringsutrymme som tillhandahålls en anställd inom en myndighet".

Hemkatalogens systematik skapas av den anställde och är därför varken förutbestämd eller automatisk, även om den uppdateras kontinuerligt, konstaterar HFD.

En hemkatalog kan inte heller jämföras ett register eller en förteckning som förs fortlöpande på det sätt som stipuleras i Tryckfrihetsförordningen. Den är därmed inte en allmän handling.

Kammarrätterna hade med andra ord gjort rätt i att avslå mannens begäran. HFD avslår därför också mannens överklaganden.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt