Skip to content

Kammarrättspresidenternas ”hemkataloger” inte allmänna handlingar - HFD avslår överklaganden

Foto: Bertil Ericson/TT

Kammarrättspresidenternas "hemkataloger" i tjänstedatorn är inte allmän handling. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och avslår därmed fyra framställningar om att få en förteckning över alla filer och mappar.

 

En man med koppling till föreningen Juridikfronten begärde förra året att få ta del av en fullständig förteckning över den ”hemkatalog” som respektive kammarrättspresident i samtliga fyra kammarrätter hade i sin tjänstedator.

Ville se allt
Mannen vill se allt - inklusive undermappar och privata mappar. Han begärde en förteckning över "alla filer och mappar, utan undantag, och filer och mappar i undermappar" och uppgav att han "endast var intresserad av filnamn, inte storlek". 

Han hävdade att hemkatalogerna ska betraktas som "förteckningar som förs fortlöpande" och att de därför ska anses "upprättade och allmänna" i enligt med Tryckfrihetsförordningen på samma sätt som en e-postlogg.

Hans begäran avslogs av samtliga kammarrätter med hänvisning till att hemkatalogerna inte kunde anses upprättade och att de därför inte utgör allmänna handlingar.

Inte ett register
Mannen överklagade besluten till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu konstaterar att hemkatalogen utgör "ett personligt lagringsutrymme som tillhandahålls en anställd inom en myndighet".

Hemkatalogens systematik skapas av den anställde och är därför varken förutbestämd eller automatisk, även om den uppdateras kontinuerligt, konstaterar HFD.

En hemkatalog kan inte heller jämföras ett register eller en förteckning som förs fortlöpande på det sätt som stipuleras i Tryckfrihetsförordningen. Den är därmed inte en allmän handling.

Kammarrätterna hade med andra ord gjort rätt i att avslå mannens begäran. HFD avslår därför också mannens överklaganden.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Juridikfronten skriver på sin hemsida:
"Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med säte i Helsingborg. Verksamhet har bedrivits sedan i vart fall 2007, även om den formella föreningsbildningen ägde rum 2011.
Föreningens stadgade ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt innehar en tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar."

"Rättsliga processer och eljest klandervärda handlingar."
Där satt den-censur efter sina egna huvuden och folkuppfostran.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterande att "Hemkataloger utgör ett personligt lagringsutrymme, som tillhandahålls en anställd inom en myndighet", är inte förenligt med de regelverk och uppdrag domare, oavsett domstol har.
Det finns ingen rättslig grund till att i myndigheter och domstolar anställda, anonymt för allmänheten, skapar förutbestämda eller automatisk hemkataloger, oavsett de uppdateras kontinuerligt, eller inte.
De facto är av anställda i myndigheter, riksdag, regering och departement skapade privata Doc/Hemkataloger är allmänna handlingar, oavsett de förs fortlöpande på det sätt som stipuleras i Tryckfrihetsförordningen eller inte".

Via Internet är enkelt att för allmänheten uppdatera publicerade rättsvidriga avslöjande fakta avseende i myndigheter inregistrering av offentliga handlingar i inte offentliga register - Doc/Hemregister - vilket var och är olagligt.
Tillika avser av tjänstemän i privata "Doc/Hemkataloger", av allmänheten till så ock JO,JK, RÅ och Departement offentliga handlingar som undanröjts med samma metodik, i av tjänstemännen själva upprättade Doc/Hemkataloger.

Om intresse finns att i helhet publicera namngivna tjänstemän i domstolar, JO, JK, RÅ, övriga myndigheter och Departement upprättade privata Doc/Hemkataloger och e-mail, innehållande bland annat.
Av anställda inkluderande domare själva stolt information till likasinnade kollegor "om orsak som oftast är personligt baserad och varför som oftast politiskt motiverad med förklaring av åsikter och orsak till att de på av dem namngivna kollegors begäran medverkat i synnerligen grova oegentligheter mot av dem namngivna privatpersoner och politiska representanter.

Det nämns att också i Departement skapade privata Doc/ Hemkataloger och privata e-mail är innehållande allt från från till kändisadvokater mottagna brev som direkt vidaresänts till departementen för information!
Kammarrätten har "med andra ord inte alls gjort rätt i att avslå mannens begäran tillika avser HFD och därför bör EU Advokaten tillses ärendet och offentliga handlingar i Doc/ Hemkataloger", kommer att utlämnas.

Mannen bör så ock kontakta exempelvis danska eller norska media som kommer att bevaka, följa upp och offentliggöra resultaten och av yttersta vikt är naturligtvis att först förvissa sig om att i annan stat kontaktade media, inte tillhör eller har något samarbete med i Sverige två mediamoduler.
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Mmm. Å ena sidan tenderar sådana hemkataloger att vara en salig röra av påbörjade projekt, privata filer, gamla dokument, tillfälliga anteckningar. Kort sagt, en personlig arbetsyta.

Å andra sidan måste vi nu inse att sverige blir allt mer korrumperat och att det därför blir allt viktigare att makten kan granskas. Den politiska makten granskas och ifrågasätts dagligen av journalisterna (som i sin tur inte granskas alls). Men hittils har vi varit dåliga på att granska den dömande makten. Det är fritt fram för domare att ha personliga relationer med åklagare, advokater, intressegrupper och företag och den som påstår att hen inte är jävig ifrågasätts aldrig. Det har till och med visat sig att HD-domare sitter till doms när fallen rör deras egna investeringar.

Kanske domare inte ska ha några personliga ytor.

Det faktum att Sverige tappar kraftigt i korruptionsfrihetindex senaste året och att det varit ett antal val i västländer de senaste åren där det för vem som helst med lite hjärnceller att den röda tråden är att folk vill försöka välja bort korrupta politiker så har polleten ännu inte ramlat ner i Sverige, ingenstans i valdebatten finns frågan "minskad korruption" uppe.

Om man jämför med en privat arbetsgivare (från utgångspunkten att det offentliga har svenska folket som arbetsgivare och offentlighetsprincipen konceptuellt har sin grund i att spegla detta) så skulle det vara skrattretande att arbetsgivaren inte har rätt att se det arbete som arbetstagaren producerar under tjänstetid, med hänvisning till att han kan ha lagt privata saker i alla arbetskataloger. Rimligen måste det finnas ett (explicit eller implicit, som ofta i epostfallet) medgivande från arbetsgivaren att specifika delar får användas privat för att de ska tillåtas undanhållas arbetsgivaren när de ligger på en tjänstedator - allt annat bör som grundtips ingå i konceptet lönearbete.

I detalj hur man tolkar skrivningen i TF är mindre intressant, helt klart är att domen är i direkt strid med offentlighetsprincipen intentioner, vilket var att man inte skulle kunna dölja vad som sker under tjänstetid i förvaltningarna, oavsett obehag för enskilda tjänstemän. Sedan när var det Ok att använda skattepengar till privata aktiviteter?

Jag måste säga att juridikfrontens begäran borde spjälkats upp och hanterats mer detaljerat eftersom detta är prejudicerande, som vad privata mappar är och hur man hanterar arbetsdokument i ärenden som ligger och skvalpar utan att vara diarieförda - i praktiken är det ett hån mot offentlighetsprincipen om man låter enskilda tjänstemäns arkiv med ärenden som hanteras bakom ryggen på medborgarna utan diarieföring vara fredade, dvs på det sätt som Inga-Britt Ahlenius beskriver att man döljer korruption.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.