Skip to content

JO positiv till förslag om framtidens domare - men ansökningarna kan inte hemligstämplas

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

JO tror på att inrätta en ny typ av domaranställning och anser det nödvändigt att öka antalet utbildningsplatser för att fler ska välja domarbanan. Men ansökningarna till tjänsterna kan enligt JO inte hemligstämplas som regeringen föreslagit.

 

I höstas la regeringens utredare lagman Gudrun Antemar fram förslaget om hur framtidens domare ska rekryteras för att man ska kunna säkerställa tillgången på kompetenta jurister inom domstolsväsendet. Justitieombudsmannen (JO) Lars Lindström instämmer i utredningens bedömning men han är helt emot att sekretessbelägga ansökningarna. 

"Kontrollfunktion viktig"
Han anser inte att det finns tillräckliga skäl att inskränka offentligheten i dessa ärenden och han avstyrker förslaget om att införa en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

"Offentlighetens konstitutionella kontrollfunktion är särskilt viktig i ärenden om utnämning av domare vilket inte minst händelseutvecklingen i andra länder påminner oss om", skriver Lindström sitt remissvar till regeringen.

När det gäller förslaget om en ny typ av domaranställning som ska kallas "adjungerat råd" konstaterar Lindström att han "tror på den tanken".

Fler som utbildas
Utredningen föreslår också att antalet jurister som utbildas till assessorer varje år bör ökas från cirka 120 till cirka 170.

Lindström framhåller att de blivande domarna måste få veta på vilken ort de ska komma att tjänstgöra.

Konstitutionell fråga
JO Lars Lindström pekar också på att man i utredningen reflekterar över att det från ett konstitutionellt perspektiv skulle kunna hävdas att det är olämpligt att jurister som inte har bedömts av Domarnämnden och utnämnts av regeringen blir domare.

Men Lindström anser att "det är ännu mer olämpligt med en situation där det inte finns tillräckligt med sökande till anställningar som ordinarie domare".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt