Skip to content

Inga pengar till "Arbogakvinnan" från livförsäkring - avtalet tecknades utan makens vetskap

Foto: Pavel Koubek/TT

Försäkringsbolaget If kommer inte att betala ut någon livförsäkring till "Arbogakvinna". Det säger If:s utredningschef i en kommentar till P4 Västmanland. Kvinnan frikändes i hovrätten från inblandning i mordet på maken men fälldes för grovt bedrägeri vad gällde livförsäkringen.

 

Trots en friande dom kommer försäkringsbolaget If inte att betala ut några livförsäkringspengar till "Arbogakvinnan".

Hovrätten frikände henne tidigare i veckan från mordet på sin tidigare make i augusti 2015 men hon fälldes samtidigt för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund. Hovrätten konstaterade att den livförsäkring hon tecknade för maken, med sig själv som förmånstagare, var falsk.

Två miljoner kronor
"Arbogakvinnan" försökte redan fyra dagar efter att maken påträffats drunknad få ut försäkringspengarna på två miljoner kronor men If sa nej. Bolaget bedömde att maken inte hade känt till försäkringen och att det därmed inte fanns något giltigt försäkringsavtal.

If:s utredningschef Anders Lindstrand säger i en kommentar till P4 Västmanland att även om kvinnan friats från inblandning i makens död får hon inga pengar.

- Vårt civilrättsliga beslut i försäkringsdelen hänger inte samman med beslutet i en brottmålsprocess. Det har aldrig kommit ett giltigt avtal till stånd. Han hade ingen vilja att ha en försäkring hos oss. Det beslutet som vi fattade i juni 2016 står fast. Det kommer inte att betalas ut någon ersättning i någon skala, säger Anders Lindstrand.

Utgav sig för att vara maken
Enligt hovrättens dom är det klarlagt att kvinnan tecknade en falsk livförsäkring i januari 2015 för maken med sig själv som förmånstagare.

Enligt hovrätten tecknades livförsäkringen obehörigen av kvinnan utan makens medverkan eller kännedom genom att hon utgav sig för att vara maken och undertecknade livförsäkringen i hans namn.

Utredningen har visat att hon även tecknade en motsvarande försäkring för sin egen del men att premierna till den försäkringen aldrig betalades in. Däremot betalades premierna för makens livförsäkring in.

"Önska maken död"
Hovrätten konstaterade att kvinnan aldrig hade för avsikt att fullfölja sin egen livförsäkring och att maken inte hade och inte heller skulle få veta något om hans egen försäkrings existens.

Enligt hovrättens bedömning låg det trots frikännandet "mycket nära till hands att anta" att livförsäkringen utgjorde "ett starkt skäl" för henne att "önska maken död".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt