Skip to content

HD: Finns inga skäl att pröva ett och ett halvt års fängelse för lögn om våldtäkt

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT och Leif R Jansson/TT

Det blir ingen prövning i Högsta domstolen för den kvinna som dömts för att ha ljugit om att hon skulle ha våldtagits av sin före detta pojkvän. Hovrätten konstaterade att kvinnans "hämnd-lystnad" och "uppdiktade brott" var så allvarliga att hon dömdes till ett och ett halvt års fängelse.

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om fallet med den 30-åriga kvinnan som åtalades vid Malmö tingsrätt för falsk angivelse, falsk tillvitelse och bevisförvanskning.

Enligt åklagaren hade kvinnan ljugit när hon anklagade en man för att ha våldtagit, frihetsberövat och misshandlat henne vid olika tillfällen. Hon anmälde honom också för olaga hot och övergrepp i rättssak.

Tingsrätten konstaterade att det krävdes att det var bevisat att mannen verkligen var oskyldig till kvinnans anklagelser för att kvinnan skulle kunna dömas.

Inget alibi
Tingsrätten konstaterade också att mannen inte hade något alibi för något av tillfällena och kom till slut fram till att det inte kunde anses ställt utom rimligt tvivel att han inte hade begått de brott som kvinnan hade anklagat honom för. Kvinnan friades därför.

Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge som rev upp den friande domen och fällde kvinnan på alla åtalspunkter.

Hovrätten ansåg att det överhuvudtaget inte fanns någon bevisning som skulle kunna styrka de brott som hon själv sade att mannen skulle ha utsatt henne för.

Hämndbegär mot mannen
Hovrätten konstaterade däremot att utredningen visade att kvinnan hade haft ett hämndbegär mot mannen eftersom han hade avslutat deras förhållande och att detta bland annat bevisade av e-post som kvinnan hade skickat till mannen.

Kvinnan hävdade själv att hennes e-postadress hade "kapats" och att någon annan hade använt hennes telefon.

Hovrätten slog dock fast att det inte fanns någonting som tydde på att så skulle vara fallet. Tvärt om framgick det att kvinnan själv hade använt e-postadressen i samband med kontakter som hon hade haft med bland annat sin arbetsgivare under perioden.

Motbevisas av DNA
Hovrätten anssåg att kvinnan hade låg trovärdighet och att hon på flera punkter hade kunnat beslås med lögn i sin berättelse - bland annat genom ett DNA-test av blod som enligt kvinnan skulle komma från hennes underliv efter en av våldtäkterna. Blodet fanns på en T-shirt som kvinnan lämnade in till polisen i samband med anmälan.

Kvinnan hade också anklagat mannen för att han skulle ha hållit henne fången under nästan ett dygn. Vittnen har dock berättat att det i själva verket var kvinnan som sökte upp mannen i hans lägenhet på eftermiddagen och att hon lämnade den senare under kvällen. En taxi har dessutom beställts med kvinnans telefonnummer.

Uppdiktade brott
Hovrätten kom fram till att kvinnan skulle dömas för bevisförvanskning, falsk angivelse och därmed också för falsk tillvitelse av flera personer som hon påstod skulle ha varit delaktiga i mannens brottslighet.

Hovrätten skrev:

"Brottsligheten mot främst MÄ (mannen) måste betraktas som ytterst allvarlig. Han har, uppenbarligen på grund av X (den tilltalades) hämndlystnad, felaktigt utpekats som ansvarig för mycket allvarliga men uppdiktade brott, något som lett till att han varit frihetsberövad i två omgångar och i övrigt upplevt begränsningar i sin tillvaro."

"Stora samhälleliga resurser har lagts på att utreda den av X angivna brottsligheten. Utredningen har komplicerats av att X också har förvanskat bevisning." 

HD tar inte upp fallet
Hovrätten dömde därför kvinnan till ett och ett halvt års fängelse och drygt 80 000 kronor i skadestånd till mannen.

Kvinnan överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu kommer fram till att "det inte finns något skäl" att meddela prövningstillstånd. Domen på ett och ett halvt års fängelse står därmed fast.

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Oj oj oj !" att han inte hade begått de brott som kvinnan hade anklagat honom för."
Omvänd bevisbörda och tingsrätten borde ha konstaterat det som hovrätten konstaterade, att det inte fanns grund för kvinnans anklagelser och därigenom kan hennes uppgifter inte kan ligga till grund för en fällande dom.
Möjligen är det balkongmålet i Södertälje som spökat för tingsrätten som för så många andra tingsrätter.

Anton:
Formuleringen att det inte gick att bevisa att mannen inte begått brottet gällde Tingsrättens prövning av huruvida kvinnan skulle kunna dömas för falsk tillvitelse. Det är ju litet knepigt eftersom brottet inte självklart har begåtts bara för att den utpekade personen frikänns. Däremot innebär det inte heller att det måste bevisas att den som utpekats inte är skyldig.

"Tingsrätten konstaterade att det krävdes att det var bevisat att mannen verkligen var oskyldig till kvinnans anklagelser"
Hur ska den skrivningen tolkas menar du ?

[_] Samtycke
[_] Ej samtycke
[_] Vet ej
[_] Icke förstå

Det är väl logiskt. För att kunna dömas för falsk tillvitelse måste det vara bevisat att anklagelsen är falsk och då måste det således vara bevisat att mannen INTE har begått de gärningar som kvinnan hade anklagat honom för.

"bevisat att mannen verkligen var oskyldig"
"bevisat att anklagelsen är falsk"
I alla fall jag uppfattar en väsentlig skillnad i dessa två fraser.
Nyckelord: mannen-anklagelsen.

Anton: Jag menar att det var kvinnan som stod åtalad för bl.a. falsk tillvitelse när Tingsrätten fällde yttrandet i fråga. Yttrandet bör alltså tolkas:
"Tingsrätten konstaterade att det, [för att kvinnan skulle kunna dömas för falsk tillvitelse], krävdes att det var bevisat att mannen verkligen var oskyldig till kvinnans anklagelser ".

Jag förstår hur du menar men ifrågasätter i alla fall skrivningen att det måste bevisas att mannen var oskyldig, vilket man är tills motsatsen bevisas, vilket han numera är.

Enligt oskuldspresumtionen skall han skall betraktas "som om" han vore oskyldig och det gäller den som misstänks för brottet.

Jag tror att Tingsrätten har hängt upp sig på att det objektiva rekvisitet i brottet falsk angivelse (BrB 15 kap 6 §), enligt lagtexten utgörs av att någon "Angiver [...] oskyldig till åtal", Begreppet "oskyldig" används här i en annan betydelse vilken i praktiken innebär att den som gjort anmälan skall ansetts ha haft skälig anledning att anta att personen som anmälan riktar sig mot var oskyldig. Jag skönjer dock, även hos domstolar, en tendens att i allt högre grad tolka juridiska uttryck vardagligt. .

Anton: bara för att mannen ska betraktas som oskyldig eftersom han inte är dömd så innebär ju inte det per automatik att kvinnan har ljugit.

För att hon ska kunna dömas måste det bevisas att han INTE har gjort det som hon påstod och inte bara att han ska betraktas som oskyldig som en indirekt följd av att han inte är dömd.

Det är två olika saker och formuleringen är helt korrekt. Oskuldspresumtionen bevisar ju ingen annans skuld.

bevisat att mannen verkligen var oskyldig"
"bevisat att anklagelsen är falsk"
I alla fall jag uppfattar en väsentlig skillnad i dessa två fraser.
Nyckelord: mannen-anklagelsen.

Eller annorlunda uttryckt: åklagaren bevisade att åtalet var styrkt. Kvinnan har begått de brott hon har åtalats för. Hon är överbevisad, hennes påståenden om att någon skulle ha kapat hennes mobiltelefon och mejl är falska. Hon har inte hållits fången och vittnen har sett henne lämna platsen och hon har beställt en taxi med sin telefon mm. Förfarandet är inte så särskilt annorlunda mot andra mål. Det handlar bara om att man har lyckats styrka sitt åtal eller inte.

Det ska bli intressant att hur det går för Cissi Wallin nu när Fredrik Virtanen polisanmält henne. Hennes grova, offentliga anklagelser har ju i princip förstört hans framtid som journalist.

Och hur bedömer du den skada detta innebär för läsarna av hans alster och åsiktsyttringar? Synnerligen skada,normalgraden eller ingen alls?

Jag har inget till övers för Virtanens journalism men att bli anklagad för GROV våldtäkt mm på det sätt han har blivit FÅR inte gå ostraffat. Då blir det här samhället olidligt att leva i även för dig och mig. Jag är kanske lite skadad sedan tidigare då jag för många år sedan skilde mig från en psykiskt störd kvinna som skulle hämnas genom att stämma mig på allt jag ägde och hade. Hon lyckades nästan pga de idioter till juristdomare som handlade ärendet vilket i sin tur, så småningom ledde till utbetald ersättning från landets justitiekansler.

Anmälan kommer att läggas ner. Men han kan ju alltid väcka enskilt åtal för förtal på egen bekostnad så får han väl se hur det går, den slusken! Att han säger att han gick på droger är ingen ursäkt.

Läsarna kan nog klara sig utan Virtanens journalistiska alster. Frågan är väl hur han själv skall göra det?

Vet någon vilket målnummer detta hade hos HovR?

B 2038-16, i fall någon undrar :)

Det skall bli intressant att se om detta också kan komma att tillämpas i djurrelaterade mål där falska angivelser, menedsbrott, falska åtal o.s.v. har kommit att bli mer regel än undantag på grund av de ekoterroristiska grupperingarnas framgångar inom juridisk aktivism och lobbyism samt starka ekonomiska intressen allmänt, inom myndigheter och den grova och omfattande organiserade brottsligheten.

-Domstolarnas vägran att se till vetenskap, fakta och faktiska omständigheter i sitt dömande i djurrelaterade mål är också en viktig orsak till ekoterroristers stora framgångar i att fälla djurägare för påhittade brott i svenska domstolar.

-Det är hög tid att åtminstone se över korruptionsfrämjande regelbildning och strukturer inom länsstyrelser, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.