Skip to content

"Fråntogs möjlighet att få ersättning" - får 300 kronor i skadestånd efter Kronofogdens miss

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Ett dödsbo får 300 kronor i skadestånd av Justitiekanslern eftersom Krono­fogden missat att lämna över ett mål om betalningsföreläggande till tingsrätten. Enligt JK fråntogs dödsboet möjligheten att få ersättning.

 

Dödsboet hade vänt sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och betalat en ansök­ningsavgift på 300 kronor.

Svaranden bestred ansökningen och dödsboet begärde att målet skulle lämnas vidare till tingsrätten för prövning.

Krono­fogdemyndigheten lämnade dock inte över målet utan avskrev det istället.

"Felaktigt i skadeståndslagens mening"
Justitiekanslern Anna Skarhed konstaterar att Kronofogdemyndighetens beslut att avskriva målet - trots att dödsboet begärt att det skulle överlämnas till tingsrätt - "har varit felaktigt i skadeståndslagens mening".

Genom detta "fråntogs dödsboet möjligheten att få ersättning", enligt JK.

Staten bär risken
Ovissheten om hur en rättegång hade utfallit är enligt JK en risk som staten får bära. JK godtar därför att dödsboets kostnad för ansökningsavgiften med 30 kronor är att betrakta som en ersättningsgill skada.

Kronofogdemyndigheten ansåg inte att dödsboet hade rätt till något skadestånd eftersom det inte var visat att dödsboet lidit någon ekonomisk skada till följd av felet.
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt