Skip to content

Fler brottmål genom hela rättskedjan - ny prognos från fem myndigheter

Foto: Mikael Fritzon/TT och Henrik Montgomery/TT

När polisens utredningsverksamhet tar fart och brottsutredningarna börjar öka kommer detta att fortplanta sig genom rättskedjan. Det spår Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården i en gemensam prognos.

 

Det handlar inte om några gigantiska volymer men polisens återhämtning efter många års kräftgång kommer åtminstone att resultera i att mellan 4 000 och 6 000 fler ärenden kommer att landa på åklagarnas bord varje år de närmsta fyra åren.

Den prognosen gör Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården i en gemensam rapport som lämnats till regeringen.

Rekordlåga nivåer
Prognosen kan jämföras med att polisens uppklaring legat på rekorlåga nivåer under åren 2015 och 2106 med ett kraftigt minus på mellan 9 000 och 16 000 färre ärenden som gått vidare till åklagare.

Polisen har haft stadigt försämrade resultat ända sedan år 2009 - resultat som har fortplantat sig genom hela rättskedjan.

Ärenden och brottsmisstankar
Det är första gången som de fem rättsvårdande myndigheterna haft i uppdrag att samordna sitt prognos- och utvecklingsarbete för att kunna göra bättre bedömningar av de respektive myndigheternas verksamhetsvolymer.

Prognoserna gäller volymer av ärenden in till och ut från polisen, antalet brottsmisstankar hos Åklagarmyndigheten och antalet brottmål i de allmänna domstolarna, samt antalet dömda personer hos Kriminalvården. 

Ökning med 3 till 4 procent
De närmsta fyra åren prognostiseras ärenden som redovisas till åklagare från Polismyndigheten att öka med 3-4 procent per år och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut från Åklagarmyndigheten spås öka med 3-5 procent per år.

Antalet brottmål som avgörs genom dom tros komma att öka under detta året med sju procent för att sedan stanna på 1-0 procent fram till 2021.

Samtidigt spås medelantalet klienter i Kriminalvården att minska med mellan 1-2 procent varje år fram till 2021. 

 

Läs rapporten här >>

 

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt