Skip to content

Ett "missöde" men nämndemannasystemet behövs - Fredrik Wersäll om "skandaldomen"

Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ett "missöde". Det är vad hovrättspresidenten Fredrik Wersäll kallar "skandaldomen" från Solna tingsrätt för. Men domen får knappast några konsekvenser för nämndemannasystemet - även om Wersäll själv vill få bort dem från hovrätten.

 

När det gäller den hårt kritiserade Solnadomen (Dagens Juridik 2018-03-07) där nämndemännen frikände den åtalade mannen från att ha misshandlat sin fru säger Wersäll i en intervju i SVT:s Morgonstudio att det är sällsynt med rena nämndemannadomar.

Han pekar också på att det inte ska förekomma "ovidkommande" hänsyn i några mål överhuvudtaget.

"Total politisk enighet"
Däremot vill han inte dra för långgående generella slutsatser om systemfel inom domstolsväsendet. Han pekar också på att det finns en total politisk enighet om att ha kvar nämndemannasystemet.

Systemet med nämdemän i våra domstolar handlar om gamla traditioner och om att man döms av "sina likar". Fredrik Wersäll säger i intervjun att det är viktigt med den medborgerliga insynen som nämndemännen bidrar med och att systemet med nämndemän även har betydelse för allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

- Fördelarna med att ha företrädare för allmänheten som deltar i brottmål överväger nackdelarna, säger Fredrik Wersäll i SVT:s Morgonstudio.

"Borde bredda rekryteringen"
Däremot anser han att det behövs en översyn när det gäller i vilka sammanhang nämndemän ska vara med och i vilken utsträckning de ska delta.

Fredrik Wersäll anser också att det kan bli aktuellt med att "bredda rekryteringen" av nämndemän.

Kvalitetskontroll
Hans personliga uppfattning är dock att nämndemännen ska tas bort från hovrätterna.

- Det är en ny tradition att nämndemännen deltar i avgöranden i högre instanser.

- Dessutom har överrätternas roll allt mer kommit att handla om att göra en kvalitetskontroll av det som förevarit i underrätten och då kan jag tycka att detta utförs bäst av personer som har utbildning för ändamålet.  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt