Skip to content

Dömd som stämt staten får rätt i HD - hovrätten visst behörig att pröva målet

Foto: Henrik Montgomery/TT

En man som fällts i ett brottmål stämde en rad ordinarie domare och nämndemän - samt staten - vid hovrätten. Hans talan avvisades dock eftersom hovrätten inte ansåg sig behörig att pröva mål mot staten som första instans. Fel, säger Högsta domstolen som nu återförvisar målet till hovrätten.

 

Mannen lämnade in sin stämningsansökan mot staten och domarna direkt till Hovrätten för Västra Sverige eftersom det bland annat handlade om domare i tingsrätten.

Enligt mannen har tingsrätten begått flera rättegångsfel i samband med det brottmål där han själv fälldes. Han anser sig utsatt för kränkande behandling - någonting som resulterade i både ekonomisk och ideell skada.

Talan mot staten avvisades
Hovrätten konstaterade att man inte ansåg sig behörig att som första instans pröva mål mot staten. Talan avvisades därför i denna del.

När det gällde kraven mot domarna konstaterade hovrätten att det krävs att en persons talan är "reell och seriös" för att man ska ha rätt att få den prövad i domstol - någonting som hovrätten inte ansåg i mannens fall.

Hovrätten skrev:

"Även med en restriktiv tillämpning är det uppenbart att käromålet är ogrundat. Käromålet ska därför med stöd av 42 kap. 5 § första stycket och 53 kap. 1 § rättegångsbalken ogillas utan att stämning utfärdas." 

Får rätt i HD
Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som nu undanröjer hovrättens beslut om att avvisa den del av målet som gäller mannens stämning mot staten och återförvisar målet till hovrätten.

HD påpekar att skadeståndslagen - i motsats till vad hovrätten ansåg - föreskriver att en skadeståndstalan mot staten om ersättning med anledning av dom från allmän domstol ska "väckas vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § rättegångsbalken är behörig att ta upp där angivna mål på grund av brott av domare vid den domstol som har meddelat domen eller beslutet".

Ingen ändring i övrigt
HD slår därför fast att hovrätten de facto var behörig att ta upp mannens talan mot staten. Den del som har avvisats - alltså skadeståndsanspråken mot staten - ska därför prövas av hovrätten.

I övrigt - alltså när det gäller skadeståndskraven mot domarna - anser HD inte att hovrättens dom ska ändras.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt