Skip to content

Chefens fälla giltig brottsprovokation - hovrätten dömer anställd i hemtjänsten för grov stöld

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Chefen inom hemtjänsten misstänkte att det var en av hennes anställda som hade stulit pengar från äldre. Chefen gillrade därför en fälla hemma hos en äldre vårdtagare med pengar som försvann från en plånbok. Kvinnan friades i tingsrätten eftersom provokationen innebar att pengarna intehade tagits "olovligen". Hovrätten fäller dock kvinnan för grov stöld.

 

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, var anställd inom hemtjänsten och ertappades med att ha stulit 1 100 kronor ur plånboken hemma hos en äldre och sjuk vårdtagare.

Pengar hade tidigare försvunnit och kvinnans chef hade börjat misstänka hur det låg till. Hon placerade därför de 1 100 kronorna i vårdtagarens plånbok den dag då den anställda skulle besöka henne.

Åtalades för grov stöld
Pengarna försvann och när chefen konfronterade den anställda lämnade hon tillbaka pengarna och erkände.

Kvinnan åtalades vid Nacka tingsrätt för grov stöld.

Tingsrätten konstaterade att chefen hade placerat pengarna i vårdtagarens plånbok med syfte att "provocera" kvinnan att ta dem så att hon sedan skulle kunna åtalas - att hon alltså hade gillrat en fälla.

Olovligt tagande?
Eftersom chefens avsikt var att kvinnan skulle ta pengarna hade det enligt tingsrätten inte handlat om ett "olovligt tagande" - någonting som är ett krav för att kunna dömas för stöld - utan någon form av samtycke.

Tingsrätten skrev:

"Om gärningen faktiskt har godtagits, har en kränkning av ett skyddsvärt intresse inte ägt rum, oavsett om godtagandet har kommit till gärningsmannens kännedom eller inte. Avgörande för frågan om tagandet är olovligt är om ägaren eller besittaren är införstådd med att saken tas."

Kvinnan friades därför av tingsrätten.

Skenbart samtycke
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som slår fast att det i och för sig "i viss mening framstått som önskvärt" att kvinnan tog pengarna eftersom chefen har velat skaffa bevis mot den anställda för att kunna förhindra ytterligare stölder. Detta betyder dock inte att chefen accepterade att kvinnan tog pengarna. 

Hovrätten underkänner därför tingsrättens resonemang och skriver i sina domskäl:

"För att ett samtycke ska medföra att ett tagande inte anses olovligt krävs att samtycket är allvarligt menat. Som exempel på när giltigt samtycke inte föreligger på denna grund har anförts bl.a. vid provokation i form av ett skenbart samtycke för att få någon att föröva brott."

Inte polisen som provocerat
Kvinnan hävdade under rättegången i hovrätten att hon hade utsatts för en brottsprovokation och att hennes rätt till en rättvis rättegång därmed hade undergrävts.

Hovrätten understryker dock att det handlar om en provokation som har skett innan polisen ens har kopplats in och att grundregeln är att det är förbjudet för polisen att utföra brottsprovokationer i Sverige men inte för enskilda.

Hovrätten anser inte heller att chefens "fälla" har påverkat den anställdas beteende på ett sätt som skulle kunna påverka vare sig hennes ansvar eller straff.

Kvinnan - som är tidigare ostraffad - döms därför för grov stöld till villkorlig dom och 80 dagsböter à 220 kronor.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Bevisprovokation är vad det handlar om eftersom brottet kräver en aktiv handling i form av att snoka i en plånbok som inte tillhör tjuven och att kvinnan satt i system att begå den typen av brott.
För övrigt verkar tingsrätten ha haft en av sina sämre dagar när domslutet bestämdes.

Aj, aj, hur har tankebanorna gått vid tingsrätten. Det var alltså ok. att ta chefens pengar?Knappast någon juridik av den högre skolan.

Dagligen läser man i medierna om anställda vid hemtjänsten allt från stölder och grov långvarig misshandel av värnlösa ålderstigna vårdtagare, men mycket sällan synes dessa brottslingar bli åtalade vilket är anmärkningsvärt.
Det anmärkningsvärda blir obegripligt när man i medierna läser att samma anställda i hemtjänsten om och om igen har omplacerats och fortsatt med att misshandla sina nya vårdtagare.

Idag tillåts vem som helst att arbeta i hemtjänsten men de som arbetar med värnlösa sängbundna åldringar ska naturligtvis ställas krav på tålamod och i övrikt renommé, vilket inte är fallet och då kan det gå då här.
Grannar till en vårdtagare såg att hemtjänstpersonal kom in med cykel i hissen lastad med flera flak starköl och kassar fyllda med sprit och när de lämnade fastigheten förvarades "lasten" i vårdtagarens bostad, vars hemtjänstpersonal hade fester i och "löst folk" sprak ut och in dag och natt, vars dementa vårdtagare skrek av smärtor dag och natt och enda smärtlindring var "narkotiskt preparat" vilket krävde flytt till vårdboende på grund av sonen i 70,80 års ålder problematik, men han vägrade det för då hade han inga pengar och ingenstans att sova!

Under flera års tid kontaktades ansvariga i hemtjänsten av annan hemtjänstpersonal och boende i fastigheten men inga åtgärder vidtogs och till sist kontaktades media vars journalist på plats hörde den gamla mannens skrik av smärtor, men nöjde sig med "sonen öppnar inte men i telefonsamtal sagt att pappan skriker av demens" sedan lämnade journalisten platsen, men samma dag tystnade skriken och då hörsammade ansvariga och när de kom till platsen var vårdtagaren avliden och hela hemmet som enligt de som kände honom "var av högsta klass" fanns var endast sängen han låg i kvar.
Inom alla yrken finns olämplig personal men oförsvarbart är att ytterst ansvariga låter vem som helst arbeta hos värnlösa sängbundna människor som inte kan försvara vare sig dem själva eller deras rättigheter och oavsett vad hemtjänstpersonal utsatt dem för sker på sin höjd i nio av tio fall endast omplacering!
Hovrätten har i Dagens Juridik artikel ärende fattat rätt beslut, tillika är orubblig åsikt att straffet är löjeväckande lågt avseende all vårdpersonals oegentligheter mot åldringar i hemmet och inom vården i övrigt!
Mvh.

Nog kan man ana ett socialpolitiskt motiv, lågavlönad, etableringssvårigheter mm , bakom tingsrättens dom. Givetvis kan man inte skriva det i domskälen utan får istället, för att uppnå målet, trassla in sig i div juridiska teknikaliteter. Man börjar med domen och karvar därefter till domskälen efter bästa förmåga.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.