Skip to content

Byggarbetare ska kunna kräva obetalda löner från huvudentreprenören - så ska nya lagen fungera

Byggarbete i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen kraftsamlar mot oseriösa aktörer i bygg- och anläggningsbranschen. I ett nytt lagförslag föreslår man att arbetstagare som inte fått ut sin lön - ska kunna gå på entreprenören med sitt krav.

 

- Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Regeringen har därför beslutat sig för att införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Ren kriminell verksamhet
Bakgrunden är det utbredda fusket som enligt regeringen ibland till och med ingår i ren kriminell verksamhet - någonting som både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom bygg och anläggning brottas med.

Enligt förslaget ska en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön kunna vända sig till det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare och kräva ut betalning hos denna - alltså entreprenören.

Huvudentreprenörens ansvar
I andra hand ska arbetstagaren kunna gå "hela vägen upp" till huvudentreprenören som då ansvarar för obetalda lönefordringar.

Idéen bakom förslaget är att ett entreprenörsansvar ska ha en preventiv effekt och minska incitamenten för oseriösa aktörer.

Regeringen vill även göra det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

Regressrätt
I det fall ett entreprenörsansvar aktualiseras vill regeringen att den drabbade arbetsgivaren eller huvudentreprenören i efterhand ska kunna återkräva betalning från den oseriösa aktören.

Förutom ett ansvar för obetald lön innehåller lagförslaget även en rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan för arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna.

Brott mot informationsskyldigheten föreslås kunna leda till skadestånd.

Kollektivavtal
Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden även fortsättningsvis kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal. Om parterna har förhandlat fram ett sådant ska detta tillämpas i stället för lagstiftningen. 

Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt