Skip to content

Byggarbetare ska kunna kräva obetalda löner från huvudentreprenören - så ska nya lagen fungera

Byggarbete i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen kraftsamlar mot oseriösa aktörer i bygg- och anläggningsbranschen. I ett nytt lagförslag föreslår man att arbetstagare som inte fått ut sin lön - ska kunna gå på entreprenören med sitt krav.

 

- Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Regeringen har därför beslutat sig för att införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Ren kriminell verksamhet
Bakgrunden är det utbredda fusket som enligt regeringen ibland till och med ingår i ren kriminell verksamhet - någonting som både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom bygg och anläggning brottas med.

Enligt förslaget ska en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön kunna vända sig till det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare och kräva ut betalning hos denna - alltså entreprenören.

Huvudentreprenörens ansvar
I andra hand ska arbetstagaren kunna gå "hela vägen upp" till huvudentreprenören som då ansvarar för obetalda lönefordringar.

Idéen bakom förslaget är att ett entreprenörsansvar ska ha en preventiv effekt och minska incitamenten för oseriösa aktörer.

Regeringen vill även göra det svårare för oseriösa aktörer att verka genom noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

Regressrätt
I det fall ett entreprenörsansvar aktualiseras vill regeringen att den drabbade arbetsgivaren eller huvudentreprenören i efterhand ska kunna återkräva betalning från den oseriösa aktören.

Förutom ett ansvar för obetald lön innehåller lagförslaget även en rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan för arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna.

Brott mot informationsskyldigheten föreslås kunna leda till skadestånd.

Kollektivavtal
Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden även fortsättningsvis kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal. Om parterna har förhandlat fram ett sådant ska detta tillämpas i stället för lagstiftningen. 

Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Ständigt denna begreppsförvirring!

En "huvudentreprenör" är den entreprenör som i den delad entreprenad utsett till samordningsansvarig (som sådan ens utsetts).

De allra flesta entreprenader upphandlas dock som "generalentreprenad", alltså då byggherren (beställaren som låter utföra arbetena; se PBL 1 kap. 4 §) endast ingår avtal med en entreprenör som ansvarar för hela entreprenadens genomförande. Oavsett om entreprenadformen är utförandeentreprenad (beställaren svarar för projektering) eller totalentreprenad (entreprenören svarar för projektering) så benämns den entreprenören generalentreprenör (även om denne ofta felaktigt benämns totalentreprenör).

Närmast under byggherren kan det alltså förekomma "sidoentreprenörer" och "huvudentreprenör", eller "generalentreprenör". Samtliga dessa kan i sin tur anlita underentreprenörer (som i sin tur också kan anlita underentreprenörer osv.) och det är ju sådana underentreprenörer i leden som är oseriösa avseende löner som man vill komma åt med förslaget.

Beskyller inte Dagens Juridik för att de använder fel begrepp, för vad jag förstått används dessa felaktiga begrepp redan i lagförslaget.

I grunden är det bra det görs åtgärder - för det är stora problem.

Däremot är jag mer än tveksam till metoden, det innebär en extrem nackdel för små byggföretag. Kommer det innebär, att entreprenören innehåller betalning till det visas kvitto på betald lön, eller hur kommer det här fungera i praktiken.

Och låt oss säga, att kvitto på betald lön visas, borde det inte ingå i någon slags affärshemlighet att inte behöva redovisa detta till sin kund.

Och låt oss säga underentreprenören i sig betalar lönen, men inte betalar skatten. Ska även detta redovisas (och pengar innehållas).

Vidare om nu kollektivavtal träffas - vad har detta att göra med om företagets åtagande mot anställda sköts eller inte sköts? Det blandas det in päron bland äpplena.

Jag tror till sist att det finns mycket fel, men felen är inte i huvudsak att lön inte betalas (även om det också förekommer). För den som inte betalar lönen, har tämligen svårt få någon jobba åt dem....
Nej problemen är att det t.ex. inte betalas skatter, olika leverantörer blåses, svarta löner och sådant.
Inga av dessa huvudproblem berörs av förändringen.

T.ex. månadsredovisning av moms och löneskatter skulle vara mycket effektivare. (idag kan en liten firma ha årsvis redovisning)

"Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)."

Så när fuskarna fuskar ska den anställde gå till de seriösa och ansvarstagande entreprenörerna och få ut lönen därifrån istället. Då blir alltså, enligt Ylva, den snedvridna konkurrensen mindre sned?

Vad har jag missat?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.