Skip to content

"Brevlådeföretagen sticker i ögonen" - regeringen stryker Malta från CFC-reglernas vitlista

Malta. Foto: AP Photo/Jonathan Borg

Regeringen föreslår att Malta undantas från de så kallade CFC-reglernas vitlista. Bakgrunden är de många brevlådeföretagen i landet och framöver kommer en svensk delägare i ett Maltabolag behöva visa att det rör sig om verklig etablering för att undvika CFC-beskattning.

 

- Möjligheten att skatteplanera med lågbeskattade brevlådeföretag i utlandet är någonting som skadar förtroendet för skattesystemet hos den som arbetar och betalar skatt, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

- Nu är Malta ett land som vi föreslår att ta bort från den vita listan. Istället får en bedömning göras i det enskilda fallet när det gäller Malta-bolag. Vi kommer fortsätta att vidta åtgärder för att försvåra för aggressiv skatteplanering.

Ändrad vitlista
Finansdepartementet har därför skickat en promemoria på remiss som föreslår förändringar i de så kallade CFC-reglerna.

CFC-reglerna tar sikte på skatteundandragande och innebär att en svensk delägare i ett utländskt bolag i vissa fall kan blir föremål för löpande beskattning för det utländska bolagets inkomst.

Av de förändringar som Finansdepartementet föreslår finns ändringar av de länder som inkluderas i CFC-reglernas vitlista - länder som finns upptaget på listan som uttryckligen undantas från regelverket.

Idag finns till exempel önationen Malta på listan vilket Finansdepartementet nu vill ändra på.

EU-undantag
För länder som är med i EU och EES gäller ett undantag från CFC-beskattning ifall delägaren kan visa att företaget, i den stat där det hör hemma, utgör en verklig etablering som bedriver affärsmässigt motiverad verksamhet.

Promemorian innehåller även andra ändringar i CFC-reglerna som ska säkerställa att de svenska reglerna lever upp till EU:s direktiv mot skatteundandragande.

Förslaget föreslås träda ikraft vid årskidftet.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt