Skip to content

"Allvarliga problem" - därför sågar JK regeringens förslag till ny spionlag

Foto: Sgt Nicklas Gustafsson/Combat Camera/TT

Icke straffvärda gärningar kan bli straffbara. Det konstaterar JK som varnar för "flera allvarliga" problem när det gäller regeringens förslag om att införa det nya brottet "utlandsspioneri".

 

Det var i september förra året som regeringens utredare, den så kallade FRA-domstolens tidigare ordförande Runar Viksten, föreslog att Sverige skulle införa ett nytt brott: "utlandsspioneri". Detta för att skydda svenska uppgifter i internationella samarbeten för fred och säkerhet. 

Skada Sveriges förhållande
Den nya bestämmelsen är tänkt att komplettera den befintliga lagstiftningen om brott mot rikets säkerhet och tar sikte på röjande av sådana uppgifter som kan medföra "ett allvarligt men" för Sveriges förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer.

Förslaget innebär också att utlandsspioneri ska kunna utföras som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

I sitt remissvar pekar justitiekansler Anna Skarhed på att lagförslaget innehåller "allvarliga problem".

Oförutsebar händelsekedja
Hon pekar bland annat på att bestämmelsen är utformad med ett så kallar "faredelikt" som handlar om att länken mellan Sverige och en annan stat eller mellanfolklig organisation kan skadas om hemliga uppgifter röjs.

JK konstaterar att det finns ett "grundläggande problem" med att utforma bestäm­melsen så eftersom det ligger flera led i en oförutsebar händelsekedja mellan gärningsmannens handlande och sjöälva "realiserandet av faran".

Inte straffvärda
JK vänder sig också mot att en "fara" kan kan leda till gärningar som egentligen inte är straffvärda ändå bedöms som straffbara om en stat eller mellanfolklig organisation reagerar oproportionerligt starkt på ett visst uppgiftsröjande och ett "allvarligt men" för Sveriges "rent faktiskt uppstår".

Det är enligt JK också oklart vad det är för typ av "allvarliga men" som kan läggas till grund för straffansvar.

"Risk för tillämpnings­problem"
Inte heller begreppet "ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i" är helt tydligt enligt JK som anser att formuleringen är "förenat med en risk för tillämpnings­problem".

JK anser vidare att begreppet "främmande sammanslutning" inte har någon "klar och preciserad innebörd".

Det bör enligt JK även klargöras närmare hur man ska göra det så kallade "hypo­tetiska provet" som går ut på att se om en viss uppgift skulle ha omfattats av sekretess om den hade förekommit i det allmännas verksamhet.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

"Förslaget innebär också att utlandsspioneri ska kunna utföras som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott."

Hade Ekots avslöjande om vapenfabriken i Saudiarabien fällts? Saabs mutaffärer? Sveriges stöd till den palestinska korruptionen?

All heder år Skarhed.

Nu går skam på torra land - "utlandsspioneri"!

I linje med svensk smyganpassning till Nato, har Sverige sedan 2016 ett bilateralt säkerhetsavtal med hemliga tilläggsprotokoll med USA. Amerikanska soldater på svensk botten ska inte kunna dömas enligt svenska lagar, utan det blir något för amerikanska myndigheter. Amerikansk trupp finns på Gotland titt som tätt. Kommandospråket i den svenska militären är engelska ( i alla fall för några år sedan).
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/05/sveriges-usa-avtal-vacker-frag...

I regeringens förslag läser i alla fall jag att Sverige, i sin roll som USA:s de facto geopolitiska bitch, vill minimera risken för att kompromettera husse. Bra att JK sätter ned foten i det här fallet.

Oavsett det här förslaget, svensk pressfrihet och yttrandefrihet lagstiftning behöver anpassas till dagens verklighet och krav måste införas. Journalister själva lägger anonymt ut förfalskad information på webben, som dom sedan använder som ”källa” i egna artiklar. Man kopierar vilt andras planterade falska nyheter som ”källa” utan någon kontroll. Falska nyheter florerar var dag på svenska MSM, och ingen tillåts granska och kritisera, då bestraffas även dom med uthängningar. Vad som verkligen oroar mig är när man gör jämförelser med den forna nazismen. Det var precis så nazisterna kom till makten en gång i Tyskland. Demokratin och yttrandefriheten var deras plattform. Folk styrdes till att rösta på dem, alla kritiska röster tystades. Samma metod ser vi idag i Sverige, som exempel #jagärhär, Näthatsgranskarna, EXPO, drev, hemliga ljusskygga politiska organisationer maskerade som ”journalistik” eller granskare, och ständiga försök att tysta kritik genom att kalla det ”hat, hot, desinformation, irrelevant, icke seriös journalistisk, falska nyheter, osv” Med dagens lagstiftning står rättsväsendet och individen maktlös. Det är ett laglöst land där den med tillgång till massmedia har makten. Vi behöver förändringar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.