Skip to content

Affärsman kommer inte undan rättegångskostnader på 1,3 miljoner - trots "processbolag" i konkurs

Foto: DJ

Affärsmannen skapade ett "processbolag" som fick stämma hans motparter. När bolaget hade förlorat sattes det i konkurs och kunde inte betala rättegångskostnaderna på 1,3 miljoner. Hovrätten slår nu fast att det handlar om ett "kvalificerat otillbörligt beteende" och att mannen personligen ska betala.

 

Efter det att ett aktiebolag hade likviderats ansåg mannen - som hade varit med och drivit bolaget - att han hade en skadeståndsfordran mot aktieägare och ledamöter i bolaget.

Mannen sålde sin påstådda fordran till ett eget aktiebolag för 1 000 kronor.

Ansåg sig ha lidit skada
Aktiebolaget stämde senare ett tiotal personer och krävde dem på skadestånd som motsvarade den skada som mannen ansåg att han lidit i samband med likvidationen.

Både tingsrätten och hovrätten underkände dock bolagets resonemang i sak och slog fast att de personer som bolaget hade stämt inte hade överträtt aktiebolagslagens regler i samband med likvidationen.

Bolaget förlorade därför och dömdes att betala sina motparters rättegångskostnader på 1,3 miljoner kronor.

Tog ut egen lön före KK
Bolaget kunder inte betala rättegångskostnaderna och försattes i konkurs - dock efter att ha betalat 240 000 kronor i lön till sin ägare - det vill säga mannen som hade sålt sin påstådda fordran till bolaget.

De personer som hade vunnit skadeståndsmålet mot bolaget stämde mannen personligen vid Nacka tingsrätt och begärde att han skulle betala deras rättegångskostnader.

Mannen nekade till att han hade använt bolaget som ett så kallat "processbolag" och påstod att bolaget i själva verket skulle ha haft ett indirekt intresse i tvisten eftersom bolaget genom likvidationen hade gått miste om sin största uppdragsgivare.

Verksamhetsfrämmande
Tingsrätten konstaterade att det handlade om en för bolaget "verksamhetsfrämmande" rättsprocess. Mannen hade dessutom själv kunnat avgöra hur stora intäkter bolaget skulle ha – intäkter som i princip motsvarat bolagets egna ombudskostnader och som har upphört i anslutning till att det stod klart att man skulle förlora processen.

Tingsrättens slutsats var att bolaget bara hade använts som ett medel för att driva rättsprocessen med begränsad risk för negativa ekonomiska konsekvenser för egen del – ett arrangemang som hade syftat till att "kringgå rättegångsbalkens regler" om ansvar för rättegångskostnader.

Mannen dömdes därför - genom ett så kallat ansvarsgenombrott - att personligen ersätta rättegångskostnaderna från processen.

Kvalifcerat otillbörligt
Mannen överklagade till Svea hovrätt som nu delar tingsrättens uppfattning och slår fast att det har handlat om ett "kvalificerat otillbörligt agerande"  som enbart har haft till syfte att kringgå reglerna om ersättning för rättegångskostnader.

Tingsrättens dom fastställs därför och mannen åläggs nu att betala 1,3 miljoner för rättegångskostnaderna i den förra tvisten och 120 000 kronor för rättegångskostnader i den nya tvisten.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt