Skip to content

80 miljoner till "mångreligiöst Sverige" - men trossamfund som uppmanar till brott ska få nej

Regeringens utredare, statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, lämnar över utredningens betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om översyn av statens stöd till trossamfund. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Trossamfund som uppmanar andra att inte följa svensk lag ska vägras statliga bidrag. Det föreslår en ny utredning som vill inrätta "exkluderings-regler" för att hindra att skattepengar går till organisationer som inte lever upp till demokratiska principer.

 

Det statliga stödet till trossamfund och samverkansorgan i Sverige har funnits i 18 år och omfattar inte bara bidrag på 80 miljoner kronor per år utan också en hjälp med att ta in medlemsavgifterna via Skatteverket.

Ulf Bjereld, särskild utredare och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet - och utredningens huvudsekreterare Daniel Lindvall - skriver på Dagens Nyheter Debatt om betänkandet "Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige". 

"Tydliga exkluderingsgrunder"
Utredarna konstaterar att den grundlagsfästa religionsfriheten inte förpliktar staten att ha ett stöd till trossamfund men att bidragen fyller en funktion för att ge samfunden mer "likartade förutsättningar".

Utredarna vill ha "tydliga exkluderingsgrunder" från stödet och ett "demokratikriterium" som innebär att "trossamfund som agerar i strid med särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar i det svenska samhället ska exkluderas från stöd".

Exkluderingsgrunderna ska vara utformade så att trossamfunden på förhand kan förutse vad som kan leda till att de inte får något stöd.

Inte följa svensk lag
Samfund som uppmanar andra att inte följa svensk lag kan exkluderas liksom samfund som manipulerar sjuka personer eller visar missaktning för kön, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Trossamfunden ska även kunna exkluderas från stöd om de utövar våld, tvång eller hot mot en person eller kränker barn rättigheter eller förespåkar tvångsäktenskap eller våldsbejakande extremism genom spridande av propaganda, finansiering eller rekrytering.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

"manipulerar sjuka personer "
Hur ska detta tolkas?
Kan det vara en (S) valarbetare som försöker få senila gamla XY att lägga sin surt förvärvade röst på nyss nämnda parti?
Eller prästen som på XY dödsbädd presenterar ett färdigskrivet testamente?

När man ser namnet på en av debattörerna - bla deltagare i ship to Gaza - bör man ana oråd. I synnerhet när det handlar om att spendera skattemedel efter eget skön, eller som det tydligen heter, grundat på exkluderingsgrund.

Bjerelds och Lindvalls debattartikel ska bedömas utifrån hur bra argument och fakta som debattörerna har i den aktuella frågan – dvs. den om statliga bidrag till trossamfund. Det är knappast relevant i det här sammanhanget att en debattör deltagit i Ship to Gaza. Jag har för övrigt full respekt för dem som har civilkurage nog att utmana den israeliska blockaden.

Kul för dig att du har respekt för honom.

Jag har i alla fall ingen som helst respekt för personer som försvarar företrädare för organisationer som bjuder in hatpredikanter.

https://www.expressen.se/ledare/ulf-bjereld-ar-fel-man-for-jobbet/

När du ändå är inne på begreppet saklig argumentation bör du kanske syna Bjerelds olika kontakter med div svenska muslimska organisationer vilka i sin tur uppges ha täta band med Muslimska Brödraskapet. Jag rekommenderar dig att gå in på sajten Ledarsidorna där du finner ett antal initierade artiklar skrivna av " en med omfattande kontakter inom den sk rörelsen dvs (S).

Ulf Bjereld är inte bara professor i statsvetenskap utan främst ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott. Att låta honom utreda detta med att skattepengar används för att främja religion är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Staten bör ta konsekvensen av skilsmässan från kyrkan, slutföra sin sekularisering och därmed sluta att använda skattemedel som jag tvingats av för att stödja religiösa samfund och därtill sluta uppbära deras medlemsavgifter.

Vi ska inte rättfärdiggöra några tomtar och troll.

Kan det bli värre än så här i landet Sverige?

https://unv.is/dn.se/kultur-noje/jonathan-lundqvist-ska-vi-verkligen-ge-...

Ni tjatar om religionsfrihet i ett land utan åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi ska inte ha ett mångreligiöst land. Vi ska ha ett fritt land.

Hur socialdemkrater kan bära sig år på det här sviniga sättet förvånar mig inte. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är delaktiga och lika svinaktiga som resten av Socialdemkraterna. Det är skamligt att personer med så mycket skit på händerna ska bestämma hur mycket vi ska skänka till dessa märkliga organisationer. Jag tror inte på deras sagor så varför ska jag vara tvungen att betala.

Hur var det? Skulle inte såssarna avskaffa kronan, korset och svärdet? Hur är det med frihet, jämlikhet och broderskap. Frihet har vi ingen. Jämlikheten är det illa ställt med. Och broderskapet har blivit till feministiska kärringar av båda sorter. Alla sorter menar jag.

Stödet till trossamfunden – det bidragsindustriella komplexet förblir intakt

https://ledarsidorna.se/2018/03/stodet-till-trossamfunden-det-bidragsind...

Den roliga formuleringen om det "bidragsindustriella komplexet" gjorde mig intresserad, Jag menar vem minns inte Ike Eisenhower och the "military industrial complex" en gång i tiden. Måste såga att det var intressant läsning. Tror de flesta är lika illa informerade om sånt som jag är/var.

En sekulär stat på vetenskaplig grund ska givetvis inte ge skattepengar till sagosammanslutningar överhuvudtaget. Icke desto mindre ska det bli intressant att se om Jehovas vittnen återigen kommer nekas stöd för att de uppmanar sina medlemmar att inte rösta varpå HFD återigen lär få anledning till tillrättaläggande. Likaså ska det bli intressant att se om sammanslutningar som separerar män och kvinnor kommer erhålla stöd.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.