Skip to content

80 miljoner till "mångreligiöst Sverige" - men trossamfund som uppmanar till brott ska få nej

Regeringens utredare, statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, lämnar över utredningens betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om översyn av statens stöd till trossamfund. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Trossamfund som uppmanar andra att inte följa svensk lag ska vägras statliga bidrag. Det föreslår en ny utredning som vill inrätta "exkluderings-regler" för att hindra att skattepengar går till organisationer som inte lever upp till demokratiska principer.

 

Det statliga stödet till trossamfund och samverkansorgan i Sverige har funnits i 18 år och omfattar inte bara bidrag på 80 miljoner kronor per år utan också en hjälp med att ta in medlemsavgifterna via Skatteverket.

Ulf Bjereld, särskild utredare och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet - och utredningens huvudsekreterare Daniel Lindvall - skriver på Dagens Nyheter Debatt om betänkandet "Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige". 

"Tydliga exkluderingsgrunder"
Utredarna konstaterar att den grundlagsfästa religionsfriheten inte förpliktar staten att ha ett stöd till trossamfund men att bidragen fyller en funktion för att ge samfunden mer "likartade förutsättningar".

Utredarna vill ha "tydliga exkluderingsgrunder" från stödet och ett "demokratikriterium" som innebär att "trossamfund som agerar i strid med särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar i det svenska samhället ska exkluderas från stöd".

Exkluderingsgrunderna ska vara utformade så att trossamfunden på förhand kan förutse vad som kan leda till att de inte får något stöd.

Inte följa svensk lag
Samfund som uppmanar andra att inte följa svensk lag kan exkluderas liksom samfund som manipulerar sjuka personer eller visar missaktning för kön, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Trossamfunden ska även kunna exkluderas från stöd om de utövar våld, tvång eller hot mot en person eller kränker barn rättigheter eller förespåkar tvångsäktenskap eller våldsbejakande extremism genom spridande av propaganda, finansiering eller rekrytering.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt