Skip to content

Våldtog tonårsflicka - "personliga förhållanden" ger två månaders fängelse och behandling

Våldtäkten skedde i källaren till ett trapphus. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den 18-årige mannens våldtäkt mot tonårsflickan har ett straffvärde på två års fängelse. Efter "ungdomsrabatt" hamnar det på ett års fängelse. Med hänsyn till mannens "personliga för-hållanden" döms han dock till två månaders fängelse och skyddstillsyn med särskilt behand-lingsprogram för sexbrottslingar.

 

Den 18-årige mannen åtalades vid Östersunds tingsrätt för våldtäkt mot en något yngre flicka.

Enligt åklagaren hade mannen i samband med en fest utnyttjat att flickan var redlöst berusad när han hade sex med henne i en källaren till ett trapphus.

Suddiga minnesbilder
Mannen nekade till brott och hävdar att det handlade om ett frivilligt samlag och att flickan inte skulle ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation till följd av sin berusning.

Flickans minnesbilder är "suddiga" men det hon kan berätta stämmer dock överens med vad vittnen har berättat, enligt tingsrätten.

Några timmar efter händelsen hade flickan fortfarande haft 1,23 promille alkohol i blodet - vilket visade att hon sannolikt hade haft 1,6 promille i samband med händelsen.

Hade "direkt uppsåt"
Det var också klarlagt att hon hade kräkts till följd av sin berusning och att hon inte kunde gå själv. 

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (den tilltalade) måste ha insett att samlaget inte hade kunnat genomföras om inte MÄ (flickan) var så berusad. Han har därför haft direkt uppsåt i förhållande till samtliga de omständigheter som leder till att MÄ bedöms vara i en särskilt utsatt situation och hans eget handlande ett otillbörligt utnyttjande av detta och ska dömas för våldtäkt." 

Straffvärde på två år
Tingsrätten konstaterade att mannens brott hade ett straffvärde på två års fängelse. Eftersom mannen var 18 år och skulle få så kallad ungdomsrabatt ansåg tingsrätten dock att det så kallade straffmätningsvärdet uppgick till ett års fängelse.

Tingsrätten skrev dock i sina domskäl:

"Det som har framkommit om X (den tilltalades) personliga förhållanden talar emellertid för att istället bestämma påföljden till skyddstillsyn, i förening med att han åläggs att genomföra programmet ROS."

Två månaders fängelse
Någon redogörelse för vad dessa "personliga förhållanden" linnebär lämnades inte domen.

Tingsrätten ansåg däremot att enbart skyddstillsyn inte räckte som påföljd:

"Enbart skyddstillsyn, även om den kombineras med föreskrift om viss behandling, är emellertid inte tillräckligt ingripande. Den ska därför förenas med ett kortare fängelsestraff."

Mannen dömdes därför till två månaders fängelse och skyddstillsyn med särskild föreskrift om att genomgå ett behandlingsprogram för sexbrottslingar. Han dömdes också att betala 115 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten instämmer
Hovrätten för Nedre Norrland fastställer nu tingsrättens dom utan egna tillägg.

Hovrätten skriver:

"Hovrätten - som har tagit del av samma utredning som tingsrätten - gör i fråga om skuld, brottsrubricering och påföljdsbestämning inga andra bedömningar än tingsrätten. Tingsrättens dom ska därför inte ändras."

 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt