Skip to content

"Utkrävbara rättigheter inom vården är väldigt få" - svårt för patienter att ta sina fall till domstol

Patienter har egentligen ingen rätt till vård. Det säger jurister inom medicinsk rätt i det senaste avsnittet av Veckans Juridik. Lisa Gellerhed Van Duin, jurist vid Socialstyrelsen, säger dock att det är en "hård tolkning", även om patienter oftast inte kan gå till domstol och kräva sin rätt. 

 

- Det är ett missförstånd när man pratar om patienters rättigheter, för vården är inte uppbyggd på det sättet. Landstinget och de offentliga vården erbjuder vård på de villkor som är upptagna i lag, förordning och författningar, säger Åke Hjelm, advokat som är specialiserad på hälso- och sjukvårdsjuridik vid advokatbyrån Medical Law.

- Patienten har alltså ingen rättighet till vård.

Patientförsäkringen skyddar
Men patienten är inte rättslös ifall vården skulle agera på ett felaktigt sätt, fortsätter Åke Hjelm.

- Om det har gått fel i en operation har vårdgivaren en patientförsäkring. Man har rätt att vända sig till patientförsäkringen och att den reglerar de ekonomiska mellanhavandena. 

Skyldighetslagstifning
Lisa Gellerhed van Duin jurist vid Socialstyrelsen säger att det går att tala om rättigheter för patienten även om vården styrs av en "skyldighetslagstiftning" och inte en "rättighetslagstiftning". 
 

- Du har så klart en rätt att få vård om du söker vård. Sen kan du inte utkräva rättigheter vid domstol på samma sätt som annan lagstiftning, som exempelvis LSS, (lagen om stöd och service reds.a nm). Där kan man ju gå till domstol och säga "jag vill ha de här rättigheterna".

Få utkrävbara rättigheter
Kavot Zillén är jur. dr offentligt rätt med särskild inriktning inom medicinsk rätt.

- Det finns en mängd olika bestämmelser som tar sikte på patientens ställning men just de utkrävbara rättigheter är väldigt få.

Bland de utkrävbara rättigheterna nämner Kavot Zillén just lagen om stöd och service, rättigheter enligt abortlagen och att vissa beslut enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård är överklagbara.

Men rent generellt har vi inte ett system med utkrävbara rättigheter. 

Se hela Veckans Juridik om sjukvårdsjuridik >>

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt