Skip to content

Sverige får inte utvisa "terroriststämplad" - Säpo ser över sina rutiner efter domen

Säkerhetspolisens generaldirektör, tillika den tillträdande rikspolischefen, Anders Thornberg och statsminister Stefan Löfven (S) ville utvisa mannen. Europadomstolen stoppar dock utvisningen. Foto: Claudio Bresciani/TT, Christine Olsson/TT och ECHR

Säkerhetspolisen ”stämplade” mannen som terrorist när han utreddes som säkerhetsrisk för Sverige. Han riskerar därför tortyr om han utvisas till Marocko och Europadomstolen underkände därmed den svenska regeringens beslut om utvisning. Säpo och Migrationsverket utreder nu hur liknande situationer ska undvikas i framtiden.

 

Domen från Europadomstolen kom i januari och går alltså emot såväl de svenska myndigheterna som den svenska regeringens uppfattning om hur den här typen av personer ska kunna behandlas.

Säkerhetspolisen och Migrationsverket uppger för Dagens Juridik att man just nu "analyserar" och "tolkar" domen och att det är för tidigt att uttala sig om till exempel lagändringar kan behöva göras.

Säkerhetspolisen arbetar dessutom med att se om deras egna rutiner behöver ändras vid den här typen av känsliga ärenden.

Säpo begärde utvisning
Fallet går tillbaka till 
våren 2016 då Säkerhetspolisen vände till Migrationsverket i ett ärende som gällde en marockansk man som har uppehållstillstånd i Sverige.

Säpo begärde att mannen skulle utvisas från Sverige eftersom han utgjorde en säkerhetsrisk som terrorist.

Migrationsverket instämde i Säpos bedömning och beslutade att han skulle utvisas.

Risk för framtvingat erkännande
I samband med detta ansökte mannen om asyl i Sverige. Han hävdade att Säpos utpekande av honom som terrorist i sig innebar att han nu riskerade tortyr eller annan omänsklig behandling om han lämnades ut till Marocko. Han riskerade att tvingas erkänna terrorism och ett långt fängelsestraff.

Enligt mannen hade han därför rätt till asyl.

Migrationsverket ansåg att mannen inte hade visat att han var intressant för de marockanska myndigheterna och pekade dessutom på att situationen i Marocko hade förbättrats avsevärt under senare tid.

Regeringen beslutade
Migrationsöverdomstolen - och slutligen den svenska regeringen - ställde sig också bakom Migrationsverkets slutsatser och kom fram till att det inte fanns något hinder mot att mannen utvisades från Sverige.

I juni samma år vände sig mannen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen beslutade inledningsvis att mannen inte fick utvisas innan ärendet var slutgiltigt avgjort.

Förra månaden kom domen: Europadomstolen slår fast att en utvisning skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen – alltså förbudet mot tortyr och annan omänsklig behandling.

Kontakt med marockanska myndigheter
Europadomstolen pekar på att förhållandena i Marocko visserligen inte innebär att ett utlämnande skulle strida mot Europakonventionen. Det som är avgörande är i stället mannens personliga situation.

Europadomstolen håller med de svenska myndigheterna om att mannen inte har visat att han tidigare skulle ha varit intressant för marockanska myndigheter. Domstolen understryker dock att den svenska Säkerhetspolisen har kontaktat marockanska myndigheter i samband med utredningen om mannen.

Absolut förbud mot tortyr
Marockanska myndigheter är därmed medvetna om att han anses vara en säkerhetsrisk och han riskerar därför att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling i sitt hemland.

Europadomstolen skriver i sin dom:

“Europadomstolen understryker att artikel 3 innefattar en av de mest grundläggande värdena för ett demokratiskt samhälle. Även när det gäller de svåraste frågorna, som till exempel kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, så finns det i Europakonventionen ett absolut förbud mot tortyr och annan omänsklig behandling.”

3 300 euro för advokat
Domstolen slår därför fast att en utvisning av mannen till Marocko skulle strida mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Sverige döms också att betala 3 300 euro till mannen för hans advokatkostnader.

 

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

36 comments

Så när väl viruset är placerat här kommer vi aldrig att bli fri från det.

Tack regeringen för att ni släppte in viruset.

Det är ni som är viruset. Ni som vill ha en stat som bryter mot "en av de mest grundläggande värdena för ett demokratiskt samhälle".

Definitionen av begreppet "demokrati" har sedan dess tillkomst alltid varit föremål för diskussion. Folkrättsjurister över lag bedömer i allmänhet inte att dödsstraff nödvändigtvis strida mot folkrätten. I det här fallet föreligger för övrigt tunn bevisning i fråga om huruvida mannen verkligen skulle riskera tortyr eller inte. De nämnda omständigheterna pekar här istället på, att det förhåller sig tvärtom.

Om sedan skyddsintresset för en "terrorstämplad" person tilldelas företräde framför stora grupper av människor, var hittar vi i så fall det samhällets uttryck för "demokrati"?

Vilka stora grupper av människor?

Ja om du inte händelsevis lever som eremit, så är väl i så fall både du och jag två utmärkta exempel på personer som tillhör sådana "stora grupper" som vid en terrorattack skulle kunna riskera att utsättas?

En snubbe som SÄPO granskat i flera år utan att hitta ett skit att sätta dit honom för är knappast någon som riskerar att utföra ett terrordåd.

Du är rolig du.
Fakta är annars att flera av de ___________ som genomfört terrordåd runt om i Europa har stått under bevakning från respektive lands säkerhetstjänst innan dåden.
Larossi Abballa för att nämna en av många.

Alla står under bevakning.

Fakta är annars att 99% av de som genomfört islamistiska terrordåd är a) Wahhabister, b) inte invandrare.

”Alla står under bevakning”?

Ok. Säger du det så.....

Ange källa på den ”fakta” du skriver. Det är bara snack.

Det finns en gemensam nämnare i de terrorattacker som sker. I de gruppvåldtäkter som sker. I de personrån som sker.
Det är elefanten i rummet som man inte får nämna.
Och det finns nu flera som till och med åtalas för att dom skriver om det i diverse forum.
Men vi utan skygglappar vet vilka det är som gör allt detta.

”Flyr” hit. Får allt serverat på silverfat. Men istället för att visa lite tacksamhet och göra rätt för sig så uppför sig dessa ______________ som ______________.

Företrädare för fredens och kärlekens religion.
Jo jag tackar......

FRA-lagen är för långt tillbaka i historien för att du ska minnas?

Ni "utan skygglappar" är precis lika korkade som era antagonister. Det är där grundproblemet ligger.

Vad är en demokrati?

"En av de mest grundläggande värdena för ett demokratiskt samhälle" är att människor är trygga, en terrorist ibland oss har den motsatta verkan.

Det betyder att Sverige är en fristat och står för livsvarig försörjning av alla terrorister som lyckas ta sig hit. Vad tycker statsministern om det?

Jag bryr mig inte om vad statsministern tycker om detta.
Däremot undrar jag vad dom som röstade fram vår regering tycker om detta.
Utan väljarna vore ju Löfven bara en svetsare på Hägglunds, där han inte skulle kunna köra landet ut över stupet.....
Tack svenska folket.

Varför inte som förra gången, ta hjälp av USA och låt Margot skriva på som Anna Lind gjorde den gången. Det var inte snyggt då, men kanske mer motiverat nu, nu är det I alla fall SÄPO då var det CIA.

Hej !
Miljontals människor har kommit till Sverige för att få skydd .i det fallet är ju svårt och kommentera! Men i slut ändan är vi ju människor och gör misstag. Sveriges finaste lagar och regler att avrättning och tortyr är förbjudet. Riksdagens exprter med utskottet kan besluta om sådana faller . Alla människor måste skyddas enligt .mänskliga rättigheter och medmänsklighet ! Anser jag

@
Hej Halez Al-kassab. Sverige har förbundit sig att ta emot flyktingar och min åsikt är att så ska det vara, men som uppfattas reagerat medborgarna emot att "miljontals människor har med orätta uppgifter kommit till Sverige och på grund av undermåliga kontroller (dåliga kontroller) har många av dem fått skyddsstatus, utan att ha det.
Alla människor inklusive svenskar kan precis som du säger "göra misstag" men terrordåd är inte misstag utan de är planerade!

Precis som du Halez Al-kassab anser jag och sannolikt övriga svenska folket "att alla människor måste skyddas enligt mänskliga rättigheter" men det ingen stats befolkning vill ha in i sitt land är terrorister som automatiskt struntar i mänskliga rättigheter och därför mördar de både sitt eget folk i sina hemländer och folk i övriga världen.
Avrättning och tortyr oavsett handgriplig tortyr eller psykisk tortyr är totalförbjudet i Sverige och i övervägande övriga världens stater, men oavsett de få kvarvarande stater i världen som har dödsstraff, så har de domstolar, domare och jury/ nämndemän som dömer till i deras lagar stiftade straff, som inte i de staterna eller i Sverige heller får undanröjas av medmänsklighet.
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

Det finns ju en enkel lösning, iofs något kostsam, för att bli av med olyckorna.

För några år sedan så lyckades ju Sverige få en nordafrikan att självmant gå med på utvisning, han hade då suttit inlåst +8 år vill jag minnas, då han, efter ett antal överfallsvåldtäkter m.m., ansågs för farlig för att få vistas ute i det fria - Lås in olyckan, till slut så går han med på utvisning, till vad det nu kan vara för land han påstod sig komma ifrån.

Det är skrämmande hur landet och invånarnas säkerhet inte inte får före en individ som sägs vara en säkerhetsrisk.

Om staten fick likvidera sådana som de bedömde som säkerhetsrisker, tror du att SD skulle finnas då?

Ja du Musse,

Vi är så många i SD, att om en mer extremistiskt lagd subkultur i "staten" hade försökt sig på något sådan, sa hade de snart blivit likviderade.

Möjligen, så hade staten kunnat likvidera de värsta vänsterfascisterna, vilka oaktat att de brer ut sig i den publika diskursen, knappast innefattar mer än något tusental förvirrade själar.

Jo det var det jag tänkte. Fascister brukar vara emot fascistiska metoder tills de själva får makten. Nu bedömer du att ni är stora nog för att kunna kräva det utan att drabbas själva.

Det är det fascister brukar börja med.

Jag anser att vi ska säga upp bekantskapen med Europadomstolen. Sverige är ju ett fritt land!

Att SÄPO kallar nån för terrorist bevisar inte att han faktiskt är det. FN:s terroristkatalog är inte identisk med USA-EU:s och lagens definition är öppen för tolkningar av begreppet. Artikeln ger ingen antydan om mannens eventuella motiv och syften. Återstår alltså bara att oja sej över rikets förestående sammanbrott och bristen på hårda tag.

Hur stämplas man rent praktiskt som terrorist, som någonting öhv?

Enkelt: Någon officiell, officiös eller massmedial inrättning påstår något om en offentligt. Ett visst auditorium hakar villigt på.

Under hösten 2015 fick jag nog och bestämde mig att det här inte är ett land jag vill bo i, det är ett land som inte kan tala öppet om aktuella problem och dess orsaker och därför flyttade jag utomlands och är nöjd med det valet. Jag ser ingen bättring i dag. Hörde Löfven staka sig i programmet Veckans brott i förra avsnittet och det var för honom omöjligt att sätta ord på orsakerna till dagens utveckling vilket är helt obegripligt men visar att han är mer intresserad av att vinna valet än att vara uppriktig och ödmjuk för den skitsits förra regeringen och denna försatt landet i.

Vilket land är du invandrare i nu då?

Om du välde in i ett annat land för att du tycker att folk säger elaka saker, kan du då förstå att folk flyr från Afghanistan och Syrien?

Ja. Stackars afghaner. Stackars syrier. Stackars somalier. O.s.v. O.s.v.
Men vilka är det som skapar problemen i dessa länder.
Är det vi? Svenskar?
Eller är det folken i dessa länder som själva är grunden till respektive problem?
Jag förstår i alla fall inte hur det kan vara vårt ansvar.
Och något som vi ska betala hundratals miljarder för. På bekostnad av t.ex. vård och omsorg av våra äldre.

Vad har Gud gett oss svenskar för förutsättningar som han inte har gett afghaner, syrier och somalier?
Varför ser det svenska samhället ut som det gör? Och varför ser det ut som det gör i dessa länder?
Kan det ha något att göra med människorna som bor i respektive länder? Eller?

Hur som helst. Om jag kunde så skulle jag också lämna detta land. Som för inte så länge sedan var fantastiskt, men har blivit en riktig soptipp.....

Lustigt korkat att gnälla för att folk sagt fel saker och samtidigt ironisera över att andra klagar på att leva i krig.

Ja Sverige är medskyldiga.
Sverige deltar sedan 2002 i kriget mot Afghanistan som de flyr ifrån. Hur många Afghaner träffade du på före det kriget startade? Väljarna har också gett makthavarna förnyat förtroende i flera val (endast V och SD var emot kriget av nuvarande riksdagspartier).
Sverige deltog också på rasisternas sida i kriget mot Libyen vilket resulterade i folkmord och flyktingströmar av svarta Libyer. Återigen fick folkmördarna nytt förtroende av väljarna (även om SD växte, men de som röstar på SD gjorde det nog inte för att de var emot folkmord och krig).
Sverige säljer vapen och ger annat stöd till länderna och grupperna som för krig mot t.ex. Irak och Syrien, vilket också resulterat i flyktingsströmar och förnyat förtroende från väljarna.

Jag fattar att man inte ville ha flyktingströmarna utan bara ville tjäna pengar på rövartåg mot andra folk. Men det är en konstig ursäkt för varför man skulle vara oskyldig.

Ja det är olika förutsättningar. Du kanske hoppas att en stormakt börjar släppa bomber på skolor och sjukhus istället för att vi skulle ha svårt att finansiera dem?

@ Avseende flyktingar från "Afghanistan och Syrien", är fel uppfattat avseende afghaner ty övervägande "afganska flyktingar" som kommit till Sverige är endast födda av afghanska föräldrar mantalsskrivna i Iran när barnen föddes i Iran och de barnen har oavsett ålder aldrig satt sin fot i Afghanistan, däremot är "flyktvägen" från Iran till Europa, via Afghanistan.
Mvh.

Uppehållstillstånd kan återkallas i och av så ock Sverige.
I samband med i Dagens Juridik artikel flera instansers beslut utvisning ansöka om asyl, undanröjer inte per automatik, fattat beslut.

Många synes missuppfattat att utvisning måste ske till fäderneland, men utvisning betyder - utvisning ut ur Sverige!
Det ger innebörd i ordspråket "det inte finns Ingenting ont som inte har något gått med sig" för så ock andra staters invånare som sitter dömda i Svenska fängelser med tillägg efter strafftid utvisning ur Sverige!
MVH igen!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.