Skip to content

Sverige får inte utvisa "terroriststämplad" - Säpo ser över sina rutiner efter domen

Säkerhetspolisens generaldirektör, tillika den tillträdande rikspolischefen, Anders Thornberg och statsminister Stefan Löfven (S) ville utvisa mannen. Europadomstolen stoppar dock utvisningen. Foto: Claudio Bresciani/TT, Christine Olsson/TT och ECHR

Säkerhetspolisen ”stämplade” mannen som terrorist när han utreddes som säkerhetsrisk för Sverige. Han riskerar därför tortyr om han utvisas till Marocko och Europadomstolen underkände därmed den svenska regeringens beslut om utvisning. Säpo och Migrationsverket utreder nu hur liknande situationer ska undvikas i framtiden.

 

Domen från Europadomstolen kom i januari och går alltså emot såväl de svenska myndigheterna som den svenska regeringens uppfattning om hur den här typen av personer ska kunna behandlas.

Säkerhetspolisen och Migrationsverket uppger för Dagens Juridik att man just nu "analyserar" och "tolkar" domen och att det är för tidigt att uttala sig om till exempel lagändringar kan behöva göras.

Säkerhetspolisen arbetar dessutom med att se om deras egna rutiner behöver ändras vid den här typen av känsliga ärenden.

Säpo begärde utvisning
Fallet går tillbaka till 
våren 2016 då Säkerhetspolisen vände till Migrationsverket i ett ärende som gällde en marockansk man som har uppehållstillstånd i Sverige.

Säpo begärde att mannen skulle utvisas från Sverige eftersom han utgjorde en säkerhetsrisk som terrorist.

Migrationsverket instämde i Säpos bedömning och beslutade att han skulle utvisas.

Risk för framtvingat erkännande
I samband med detta ansökte mannen om asyl i Sverige. Han hävdade att Säpos utpekande av honom som terrorist i sig innebar att han nu riskerade tortyr eller annan omänsklig behandling om han lämnades ut till Marocko. Han riskerade att tvingas erkänna terrorism och ett långt fängelsestraff.

Enligt mannen hade han därför rätt till asyl.

Migrationsverket ansåg att mannen inte hade visat att han var intressant för de marockanska myndigheterna och pekade dessutom på att situationen i Marocko hade förbättrats avsevärt under senare tid.

Regeringen beslutade
Migrationsöverdomstolen - och slutligen den svenska regeringen - ställde sig också bakom Migrationsverkets slutsatser och kom fram till att det inte fanns något hinder mot att mannen utvisades från Sverige.

I juni samma år vände sig mannen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen beslutade inledningsvis att mannen inte fick utvisas innan ärendet var slutgiltigt avgjort.

Förra månaden kom domen: Europadomstolen slår fast att en utvisning skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen – alltså förbudet mot tortyr och annan omänsklig behandling.

Kontakt med marockanska myndigheter
Europadomstolen pekar på att förhållandena i Marocko visserligen inte innebär att ett utlämnande skulle strida mot Europakonventionen. Det som är avgörande är i stället mannens personliga situation.

Europadomstolen håller med de svenska myndigheterna om att mannen inte har visat att han tidigare skulle ha varit intressant för marockanska myndigheter. Domstolen understryker dock att den svenska Säkerhetspolisen har kontaktat marockanska myndigheter i samband med utredningen om mannen.

Absolut förbud mot tortyr
Marockanska myndigheter är därmed medvetna om att han anses vara en säkerhetsrisk och han riskerar därför att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling i sitt hemland.

Europadomstolen skriver i sin dom:

“Europadomstolen understryker att artikel 3 innefattar en av de mest grundläggande värdena för ett demokratiskt samhälle. Även när det gäller de svåraste frågorna, som till exempel kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, så finns det i Europakonventionen ett absolut förbud mot tortyr och annan omänsklig behandling.”

3 300 euro för advokat
Domstolen slår därför fast att en utvisning av mannen till Marocko skulle strida mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Sverige döms också att betala 3 300 euro till mannen för hans advokatkostnader.

 

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt