Skip to content

Större befogenheter på ungdomshem och 450 miljoner ska motverka ungdomskriminalitet

Foto: Marcus Ericsson/TT

Nya lagförslag och 450 miljoner som ska förebygga ungdomskriminalitet och stärka rättssäkerheten för unga som vårdas på särskilda ungdomshem som tillhör Statens institutionsstyrelse. 

 

- När barn och unga begår brott eller fastnar i missbruk behöver de stöd och behandling och staten kan därför lyfta dem ur de skadliga miljöer de befinner sig i och placera dem på särskilda ungdomshem, säger barnminister Åsa Regnér (S). 

Lagförslagen innebär bland annat att SiS omedelbart ska kunna anvisa en plats till ett hem vid akuta situationer. 

Personalen får utökade befogenheter
Regeringen föreslår att personalen på särskilda ungdomshem och LVM-hem ska få två nya befogenheter.

De nya befogenheterna innebär att personalen ska få möjlighet att genomföra rumsvisitationer och skyddsvisitationer för att kunna söka efter föremål som intagna inte får inneha.

Det föreslås också att fler särskilda befogenheter ska vara möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid överklagande av särskilda befogenheter.

Kommunerna ska öka kompetensen om psykisk ohälsa
De nya regeringsuppdragen till Socialstyrelsen innebär att myndigeheten ska fördela 360 miljoner kronor till kommunerna under år 2018. Detta för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Socialstyrelsen ska dessutom fördela statsbidrag på 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka kompetensen om psykisk ohälsa bland barn och unga som socialtjänsten kommer i kontakt med.

- Den sociala barn- och ungdomsvården är otroligt viktig för barn och unga i utsatta situationer. Vi måste se till att det första brottet aldrig begås eller att missbruket aldrig påbörjas, därför vill vi investera i personalen så att de kan stödja barnen, säger Åsa Regnér.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt