Skip to content

Stopp för "färska" jurister som målsägandebiträden - men inget krav på advokattitel

Foto: Emil Langvad/TT

Det blir ett absolut stopp för nyutexaminerade jurister och för ickejurister att vara målsägandebiträden. Det framgår av en ny propostition där regeringen också föreslår skärpta och tydligare regler för ersättare - och för byte av offentlig försvarare.

 

I fortsättningen ska endast jurister kunna förordnas till målsägandebiträde - men något krav på advokattitel blir det inte enligt regeringens proposition "Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden".

Det handlar om att skärpa kompetenskraven för målsägandebiträden. Detta för att bland annat stoppa att nyutexaminerade jurister är målsägandebiträden i till exempel mål om sexualbrott.

"Det ska vara enbart kompetenta och erfarna jurister som får sådana uppdrag", skriver regeringen i propositionen.

Nivån kan variera med uppdraget
Kravet på erfarenhet kan vara uppfyllt om en biträdande jurist är notariemeriterad eller har arbetat på advokatbyrå under mer än en begränsad tid.

Däremot kan kraven på biträdets kunskaper och erfarenheter variera med hänsyn till uppdragets karaktär och man konkretiserar inte heller i lagtexten vilka personliga egenskaper som ska krävas.

"Det kan alltså normalt inte anses lämpligt att en nyutexaminerad jurist eller biträdande jurist som precis har tillträtt en anställning på advokatbyrå direkt efter juristexamen uppträder som målsägandebiträde", skriver man i propositionen.

Rättens tillstånd för ersättare
Regeringen vill också införa ett krav på rättens tillstånd för att ett målsägandebiträde ska få sätta någon annan i sitt ställe. Detta för att  domstolen ska ha möjlighet att bedöma om det är lämpligt och om den anvisade personen uppfyller kraven. Idag krävs alltså normalt inte rättens tillstånd för så kallad "substitution".

Målsägandebiträdets förordnande föreslås gälla till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut. Detta eftersom det allt mer sällan är aktuellt att målsäganden deltar personligen vid förhandlingar i hovrätten.

Bristande förtroende eller sjukdom
Regeringen vill också införa uttryckliga regler om vad som gäller vid byte av offentlig försvarare - alltså när försvararen entledigas och en ny förordnas. Idag saknas detta. Ett byte ska i princip bara få göras om det handlar om bristande förtroende, jäv eller sjukdom.

Man vill också införa en särskild bestämmelse om möjligheten att överklaga beslut om byte av målsägandebiträde och försvarare. 

Betala för salivprov och analyser
Dömda i brottmål ska i fortsättningen betala inte bara för blod- och urinprov utan även för salivprov som används främst för DNA-tester. Analyskostnaden per prov är för närvarande 950 kronor.

Regeringen konstaterar också att det är "rimligt att en dömd person får stå för kostnaderna för försvararen om personens misskötsamhet leder till att en icke frihetsberövande påföljd undanröjs".

Därför utökas ersättningsskyldighet för kostnad för offentlig försvarare till att även gälla i mål om "undanröjande av villkorlig dom på grund av att den dömde inte har iakttagit vad som åligger honom eller henne och i mål om undanröjande av skyddstillsyn på grund av att den dömde allvarligt har åsidosatt sina åligganden".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt