Skip to content

Statlig ersättning till "vanvårdade barnhemsbarn" får inte utmätas - men HD är oenig

Den statliga ersättning som har betalats ut till en av de personer som vanvårdades på barnhem när hon var liten får inte utmätas av Kronofogden eftersom den är "av särskilt slag" och avsedd att kompensera kvinnan för personligt lidande. Det konstaterar Högsta domstolen - som dock är oenig.

 

Det var år 2013 som Kronofogdemyndigheten beviljade kvinnan så kallad skuldsanering utan betalningsplan. Kvinnan hade då skulder hos Kronofogden på 428 000 kronor.

År 2016 beviljades hon 250 000 kronor i ersättning från staten eftersom hon var en av dem som hade vanvårdats när hon var fosterhemsplacerad som liten. Ersättningen betalades ut enligt den särskilda lag som stiftas för denna grupp människor.

22 fordringsägare
Centrala studiestödsnämnden CSN - som var en av fordringsägarna - vände sig till Kronofogdemyndigheten som omprövade skuldsaneringen och beslutade att 100 000 kronor av den statliga ersättningen skulle betalas till de 22 fordringsägare som kvinnan hade skulder till.

Kvinnan överklagade Kronofogdens beslut men fick avslag i både Norrtälje tingsrätt och Svea hovrätt som ansåg att den statliga ersättningen inte skulle vara fredad från utmätning.

Kvinnan överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen där hon underströk att den statliga ersättningen är ”personlig och extraordinär” och därför inte borde kunna utmätas.

Diskretionär bedömning
Kvinnan åberopade också möjligheten till så kallad diskretionär bedömning där Högsta domstolen år 2011 slog fast att myndigheterna kan "underlåta en omprövning av ett skuldsaneringsbeslut om en sådan vid en helhetsbedömning inte är påkallad".

Att dra in den statliga ersättningen i skuldsaneringen vore enligt kvinnan "uppenbart oskäligt".

HD konstaterar att den statliga ersättning som kvinnan fått inte generellt sett är skyddad mot utmätning när den väl har betalats ut.

Personligt lidande
HD kommer därför fram till att villkoren för ändring av skuldsaneringsbeslutet i och för sig är uppfyllda men kommer samtidigt fram till att det finns omständigheter som gör att en ändring av beslutet ändå inte ska ske.

Betydande belopp
Enligt HD handlar det om en ersättning "av särskilt slag, avsedd att kompensera X (kvinnan) för personligt lidande som lagstiftaren har funnit angeläget att de drabbade får upprättelse för".

HD skriver:

"Trots att beloppet i och för sig är betydande har det inte inneburit någon mera påtaglig förändring av X (kvinnans) livssituation; även om hon får tillgodogöra sig hela beloppet framstår hennes ekonomiska förhållanden fortfarande, sedda i ett längre perspektiv, som bräckliga. Vid en helhetsbedömning kan det inte anses stötande att skuldsaneringsbeslutet får bestå oförändrat." 

Ett justitieråd - Petter Asp - är dock skiljaktigt och vill gå på Kronofogdens linje.

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt