Skip to content

Starkare skydd för skyddsobjekt - straffen fördubblas i ny lag

Foto: Johan Nilsson/TT

Straffen för obehöriga som tar sin in på skydds-objekt ska skärpas - och skyddslagen ska i vissa fall inte längre kunna trumfas ut av brottsbalken. Det framgår av en proposition som regeringen har lämnat till riksdagen.

 

Enligt regeringens lagförslag ska brottet "obehörigt tillträde till skyddsobjekt" delas upp i två svårhetsgrader.

För brott av normalgraden föreslås att möjligheten att utdöma böter slopas och att maxstraffet höjs från ett till högst två års fängelse. 

För mindre allvarliga brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut.

Subsidaritetsregelns slopas
I propositionen föreslås även att den så kallade subsidaritetsregeln i skyddslagen  i förhållande till brottsbalken tas bort - alltså att brottsbalkens bestämmelser inte längre ska ha företräde framför skyddslagen.

Det innebär i praktiken att till exempel brottsbalkens reglering om olaga intrång inte längre ska gälla före skyddslagens identiska bestämmelse. Skyddslagens skärpta straffskala är istället den som ska tillämpas.

Avbildningsförbud blir olaga avbildning
Subsidiaritetsregeln föreslås i propositionen tas bort även när det gäller det avbildningsförbud och det förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska i anslutning till ett skyddsobjekt som finns.

Dessa överträdelser ska rubriceras "olovlig avbildning av skyddsobjekt" och "olovlig vattenaktivitet inom skyddsobjekt".

Brottet när någon lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett skyddsobjekt rubriceras "lämnande av osann uppgift vid skyddsobjekt".

Skyddslagens bestämmelse om förverkande anpassas till motsvarande reglering i brottsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt