Skip to content

"Skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser" - Säpo går emot regeringens utredare om datalagring

Regeringens utredare, den före detta lagmannen Sigurd Heuman, och Säkerhetspolisens avgående generaldirektör, tillika tillträdande rikspolischefen, Anders Thornberg. Foto: Claudio Bresciani och Pontus Lundahl/TT

Det är visst möjligt för Sverige att fortsätta att lagra trafikuppgifter från data- och teleoperatörer. Det anser Säkerhetspolisen och gör därmed en annan tolkning än regeringens utredare Sigurd Heuman när det gäller EU-domstolens sågning av den svenska lagen . 

 

Säkerhetspolisen "bedömer att det är möjligt för Sverige att ha en mer omfattande lagringsskyldighet än utredaren föreslår, utan att det strider mot EU-rätten".

Det skriver Säpo i sitt remissvar till regeringen om den utredning som utredaren och den före detta lagmannen Sigurd Heuman lämnade i höstas om datalagring till regeringen.

"Indikerar mer tillåtande regler"
Säpo hänvisar till området "nationell säkerhet" och anser att EU-domstolens dom från 2016 "indikerar" att mer "tillåtande regler för datalagring kan vara motiverade" när det gäller att kunna bekämpa brott mot den nationella säkerheten. 

Regeringens utredare Sigurd Heuman lämnade i höstas flera förslag om hur det svenska regelverket om datalagring behöver ändras. Han kom bland annat fram till att skyldigheten att lagra data ska begränsas kraftigt. 

"Ingrepp i privatlivet"
Bakgrunden är EU-domstolens underkännande av den svenska lagen om datalagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter från data- och teleoperatörer.

Enligt EU-domstolen är den svenska lagen ett så "synnerligen allvarligt" ingrepp i privatlivet att den "inte hör hemma i en demokrati".

"Hotet från terrorismen"
Men Säpo håller alltså inte med om detta och skriver att "om datalagringen begränsas enligt utredningens förslag kommer myndigheternas förmåga att förebygga, förhindra och utreda brott försämras avsevärt".

"Informationen går inte att hämta in på annat sätt", skriver Säpo och pekar särskilt på "hotet från terrorismen som skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt