Skip to content

Skatteverket skulle "utan pusselläggning" kunna upptäcka bolagets misstag - slipper skattetillägg

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skatteverket skulle "utan någon pusselläggning" ha upptäckt bolagets misstag och det framstår därför som "närmast uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta nedskrivningen utan ytterligare utredning". Det konstaterar kammarrätten och river därför upp Skatteverkets beslut om skattetillägg.

 

Bolaget påfördes våren 2016 skattetillägg med 40 procent eftersom Skatteverket hade beslutat att minska underskottet av näringsverksamhet i bolaget med närmare 1,5 miljoner kronor.

Skattetillägget sattes dock ned till hälften – 74 500 kronor – eftersom Skatteverket trodde på bolagets förklaring om att det var ett rent misstag att man inte hade återfört sina nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar. Bolaget hade dessutom återfört tidigare års nedskrivningar.

Hänvisning till årsredovisning
Hänvisning gjordes också till beloppets storlek och bifogad årsredovisning som enligt Skatteverket minskade risken för skatteundandragande.

Bolaget delade - trots detta - inte Skatteverkets uppfattning och överklagade beslutet om skattetillägg till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Enligt bolaget hade det "klart framgått" av bolagets deklaration och årsredovisning att det hade varit fråga om ett rent misstag som Skatteverket inte skulle godkänna utan närmare granskning. Bolaget pekade också på att det framgick av årsredovisningen att nedskrivningen de facto hade avsett andelar i koncernföretag.

Utredningsskyldighet
De motstridiga uppgifter som bolaget hade lämnats i deklarationen i förhållande till uppgifterna i årsredovisningen innebar, enligt bolaget, att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet skulle ha inträtt.

Bolaget ansåg därför inte att man kunde anklagas för att ha lämnat felaktiga uppgifter på ett sådant sätt att skattetillägg överhuvudtaget kunde påföras.

Enligt förvaltningsrätten "framstår det inte som uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta bolagets deklaration utan särskild utredning" och bolaget ansågs därmed ha lämnat en oriktig uppgift. Det var därför korrekt av Skatteverket att påföra bolaget skattetillägg.

Utan pusselläggning
Bolaget överklagade till Kammarrätten i Stockholm som nu river upp förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten slår fast att det "utan att någon pusselläggning behöver ske" framgår av årsredovisningen att nedskrivningen avser andelar i koncernföretag.

Närmast uteslutet
Enligt kammarrätten framstår det "som närmast uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta nedskrivningen utan ytterligare utredning".

Kammarrätten går därför på bolagets linje och något skattetillägg ska inte påföras.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt