Skip to content

"Ska föregå med gott exempel på miljöområdet" - går till botten med myndigheternas bilar

Foto: Bertil Ericson / TT

Transportstyrelsen utvärderar den lagstiftning som reglerar myndigheternas miljö- och trafik-säkerhetskrav för inköpta bilar och bilresor. Bakgrunden är nya miljödefinitioner i kombination med alltmer ambitiösa klimatmål.

 

- Regeringens mål är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Det är viktigt att myndigheterna föregår med gott exempel, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen ska se över den förordning som reglerar vilka miljö- och trafiksäkerhetskrav som myndigheterna ska ställa när de köper in bilar och bilresor.

Bland annat ska Transportstyrelsen utvärdera hur den nuvarande miljöbilsdefinitionen som försvinner i juli 2018 kommer att påverka de kommuner och landsting som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar.

- En ny miljöbilsdefinition ska bidra till att uppfylla målet och gynna de miljö- och trafiksäkerhetsmässigt bästa bilarna på den svenska marknaden. Transportstyrelsen får lämna förslag på lämpliga uppdateringar, säger Tomas Eneroth.

En delredovisning som beskriver konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner ska lämnas senast den 29 mars.

Förslag på uppdaterade trafiksäkerhetskrav ska ingå i slutredovisningen som ska redovisas senast den 31 augusti.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt