Skip to content

Säpo efterlyser en "modern" lagstiftning - för att kunna sköta sitt uppdrag

Charlotte von Essen, vikarierande säkerhetspolischef, presenterar Säpos årsbok för 2017 under en pressträff i Solna. Foto: Christine Olsson/TT

Växande extremistmiljöer och terrorhot varannan dag är det nya "normalläget" i Sverige. Detta enligt Säkerhetspolisens årsbok för 2017. I jakten på extremister fortsätter Säpo också att efterlysa en förändrad och "modern" lagstiftning för att bland annat få tillgång till datalagring och hemlig dataavlyssning.

 

"Säkerhetsläget har försämrats och hoten mot Sverige är större än de varit på många år". Det skriver Säkerhetspolisen (Säpo) i presentationen av sin årsbok för 2017. Man pekar särskilt på växande extremistmiljöer, ett ökat underrättelsehot från främmande makt och ett bristande säkerhetsskydd. 

Attentatshot mot Sverige
Säpo bedömer att den våldsbejakande islamistiska extremismen "utgör det största terrorhotet" och där har antalet individer gått från hundratals till tusentals på bara några år. Varannan dag hanterar myndigheten uppgifter där en namngiven person uttryckt attentatshot mot Sverige.

Samtidigt följer myndigheten noga utvecklingen i vit makt-miljön och i den så kallade "autonoma" miljön.  

Säpo framhåller att man inte vill låsa sig vid vissa typer av aktörer, tillvägagångssätt eller geografiska regioner. Detta för att inte få en stereotyp bild av hur en terrorist ser ut och agerar.

Även underrättelsehotet från främmande makt har fortsatt att öka, enligt Säpo, som särskilt pekar ut arbetet med att skydda valrörelsen och det kommande valresultatet från att påverkas av främmande makt.

"Modern" lagstiftning
Enligt vikarierande säkerhetspolischef Charlotte von Essen har Säpos uppdrag "aldrig varit större". För att "lösa uppdraget" vill Säpo ha "ett gott samarbete" med andra myndigheter i Sverige och utomlands men man vill också ha en "välfungerande och modern lagstiftning".  

Det handlar då främst om tillgång till datalagring, hemlig dataavlyssning och möjligheten att använda svensk signalspaning i underrättelsesyfte, även när förundersökning har inletts.

Det som sätter stopp för den "moderna" lagstiftningen är hänsynen till den personliga integriteten. Tidigare Säpochefen Anders Thornberg har kallat förslaget om begränsad datalagring för "en katastrof".

Brister hos myndigheter
När det gäller frågan om säkerhetsskydd lyfter Säpo bland annat fram det faktum att svenska myndigheter ofta brister i sitt arbete med det som kallas för säkerhetsskyddad upphandling där vissa delar av verksamheten kanske bör skötas internt och inte läggas ut externt.

Ett vanligt problem är enligt Säpo att den upphandlande myndigheten brister i arbetet med att göra en så kallad säkerhetsanalys om vad som behöver skyddas, vilket i sin tur sedan påverkar möjligheterna att göra en adekvat kravställning i själva upphandlingen.

Charlotte von Essen berättar också att Säpo ska anställa 300 nya personer under de kommande åren.

Läs årsboken här >>

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt