Skip to content

Säpo efterlyser en "modern" lagstiftning - för att kunna sköta sitt uppdrag

Charlotte von Essen, vikarierande säkerhetspolischef, presenterar Säpos årsbok för 2017 under en pressträff i Solna. Foto: Christine Olsson/TT

Växande extremistmiljöer och terrorhot varannan dag är det nya "normalläget" i Sverige. Detta enligt Säkerhetspolisens årsbok för 2017. I jakten på extremister fortsätter Säpo också att efterlysa en förändrad och "modern" lagstiftning för att bland annat få tillgång till datalagring och hemlig dataavlyssning.

 

"Säkerhetsläget har försämrats och hoten mot Sverige är större än de varit på många år". Det skriver Säkerhetspolisen (Säpo) i presentationen av sin årsbok för 2017. Man pekar särskilt på växande extremistmiljöer, ett ökat underrättelsehot från främmande makt och ett bristande säkerhetsskydd. 

Attentatshot mot Sverige
Säpo bedömer att den våldsbejakande islamistiska extremismen "utgör det största terrorhotet" och där har antalet individer gått från hundratals till tusentals på bara några år. Varannan dag hanterar myndigheten uppgifter där en namngiven person uttryckt attentatshot mot Sverige.

Samtidigt följer myndigheten noga utvecklingen i vit makt-miljön och i den så kallade "autonoma" miljön.  

Säpo framhåller att man inte vill låsa sig vid vissa typer av aktörer, tillvägagångssätt eller geografiska regioner. Detta för att inte få en stereotyp bild av hur en terrorist ser ut och agerar.

Även underrättelsehotet från främmande makt har fortsatt att öka, enligt Säpo, som särskilt pekar ut arbetet med att skydda valrörelsen och det kommande valresultatet från att påverkas av främmande makt.

"Modern" lagstiftning
Enligt vikarierande säkerhetspolischef Charlotte von Essen har Säpos uppdrag "aldrig varit större". För att "lösa uppdraget" vill Säpo ha "ett gott samarbete" med andra myndigheter i Sverige och utomlands men man vill också ha en "välfungerande och modern lagstiftning".  

Det handlar då främst om tillgång till datalagring, hemlig dataavlyssning och möjligheten att använda svensk signalspaning i underrättelsesyfte, även när förundersökning har inletts.

Det som sätter stopp för den "moderna" lagstiftningen är hänsynen till den personliga integriteten. Tidigare Säpochefen Anders Thornberg har kallat förslaget om begränsad datalagring för "en katastrof".

Brister hos myndigheter
När det gäller frågan om säkerhetsskydd lyfter Säpo bland annat fram det faktum att svenska myndigheter ofta brister i sitt arbete med det som kallas för säkerhetsskyddad upphandling där vissa delar av verksamheten kanske bör skötas internt och inte läggas ut externt.

Ett vanligt problem är enligt Säpo att den upphandlande myndigheten brister i arbetet med att göra en så kallad säkerhetsanalys om vad som behöver skyddas, vilket i sin tur sedan påverkar möjligheterna att göra en adekvat kravställning i själva upphandlingen.

Charlotte von Essen berättar också att Säpo ska anställa 300 nya personer under de kommande åren.

Läs årsboken här >>

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

http://www.dagensjuridik.se/2018/02/akilov-blev-ingen-hjalte-men-sverige...
Naturligtvis behöver både polisen och SÄPO bättre verktyg men i de misslyckade fall som jag redovisat i länken har inte SÄPO utnyttjat möjligheterna och framför allt har de gjort katastrofala bedömningar av vilka som man kunde anta skulle kunna bli terrorister. Naturligtvis måste redan befintliga möjligheter till inlåsning användas.

Problemet är inte SÄPOs eller polisens verktyg, dom har enormt effektiva verktyg, utan problemet är hur man utnyttjar dom. Istället för att syssla med någon svepande massövervakning av befolkningen som i Sovjet, STASI Östtyskland eller Tredje Riket bör man fokusera hårt på de personer som är riskfaktorer. Just därför att man spritt resurserna och verktygen så tunt över hela befolkningen missar man gång efter annan de verkliga farorna.

Vad som stör mig i detta är att man eftersträvar en totalitär statlig massövervakning. Att underrättelsehotet från främmande makt har fortsatt att öka är bara naturligt eftersom underättelsehotet från den underrättelsekartell som Sverige ingår i har ökat. Tit fot tat. Öka hotet och hotet ökar. Att skydda valrörelsen, mot vem, när påverkan från USA formligen väller över Sverige dagligen i media och falska nyheter om alla utanför USA blocket är av konstant orkanstyrka. Man vill ha mer hemlig dataavlyssning, hemlig datalagring, hemlig signalspaning, och ingenting får stå vägen för hur det används. Allt utan övervakning och kontroll från samhället. Den perfekta totalitära diktaturen. Detta har inget med personlig integritet att göra, det har allt med den totalitära staten att göra. Börja istället att övervaka personer som Rakhmat Akilov, innan dom begår terrorbrott.

Det stora hotet mot makten är inte några extrema muslimer utan att folk som du svartmålar Sverige genom att tala om tolalitär massövervakning. Du vet säkert om grundlagsändringen som snart kommer. Efter den slipper vi sådana som dig.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1Mb7J/spioneriforslag-oroar-svensk...
(Givetvis är det möjligt att läsa din kommentar här i utlandet och den kommer därför att vara straffbar)

Jag håller helt med dig, hotet mot den totalitära makten är visselblåsare som påpekar problemen. Då blir dom omedelbart uthängda för att svartmåla. Det kallas ”hot och hat”, ”falska nyheter” och ”desinformation”. Grundlagsändringen syftar till att tysta all obekväm regimkritik, att tvinga alla att bli ”Bagdadbobbare”, att stå upp och säga allt är perfekt, medan i bakgrunden dör folk i vårdköerna, folk skjuts ner på gatorna, våldet regerar på gatan, droghandel, polisen hinner inte med, osv. Det är väl knapps en hemlighet att Sverige leder i massövervakning och kontroll av varje individ, vilka platser besöker han, vilka vänner har han, vilka åsikter hyser han. För att tillåtas att yttra sig fordras alltmer registrering med hemadress, personnummer och legitimation. ”Du säger väl inget otillåtet. Du kan få besök”. Den perfekta censuren. De massiva data filerna raderas efter några månader, datalagringsdirektivet, men analyserna, ”rom-registren”, som skapats från dom över alla finns kvar. Redan nu är ju Sverige så hårt reglerat att folk nu blir åtalade för att ha använd ordval som regimen inte godkänt. Anonyma drev mot oliktänkande är regel, baserade på anonyma ombud utan fullmakt och anonyma andrahandskällor. Den perfekta Sovjetstaten. Massorganiserat angiveri utan grunder. Svenska MSM finansieras ju av regimen, precis som i Sovjet. Men biter inte den hand som föder. Jag håller med att förändringar behövs. Du slipper inte ”sådana”, dom bara flyttar ut. Jag tänker speciellt på en svensk bloggare med flera pass och identiteter som kalla sig journalist och expert, han bor utomlands, men har redan blivit portad från två länder för sin falska och hatiska nyhetsspridning.

"Modern lagstiftning"? Betyder nog för seppo Ingen övervakning alls och betydligt större budget att leka för.

Minns att det senaste stora man gjorde var Wennerström (och honom fick man serverad av hans hushållerska), Bergling (som man fick av Mossad och sedan tappade bort ur fängelset).

Den felaktigt utpekade asylanten i Norrland, vidare Akilov och al-Abdaly som seppo helt tappade bort från radarn.

Nja "Modern lagstiftning"? snarare behövs ett "modernt säpo", det gamla har inget som helst förtroendekapital kvar hos medborgarna.

Istället för att massövervaka alla svenskar i Sverige, borde SÄPO tänka utanför bag-in-boxen.

Den första analysen borde då ge svar på vad är det som hotar Sverige och det fordom så relativt trygga, säkra, harmoniska, svenska samhället och tillika de facto svärtar ner Sverigebilden? Vad/vem/vilka är det som applåderar, och under en lång tid har både applåderat och kraftfullt försvarat, de samhällsomstörtande, toxiska ”käpphästarna” - multikulti, den destruktiva massinvandringspolitiken samt det destruktiva EU-medlemskapet och Schengensamarbetet? Vad/vem/vilka har förstört det respektingivande svenska territorialförsvaret?

Sammantaget har ju dessa ”käpphästar” krattat manegen för gränsöverskridande grov kriminalitet, vapen- och människosmuggling samt för social oro som nu Sverige drabbas av. ”Käpphästarna” får härja fritt i Sverige, ty Sverige saknar ett effektivt skalskydd vid nationsgränsen pga. EU-medlemskapet. Till råga på allt har nu också en stor inhemsk rekryteringsbas för muslimsk terrorism etablerats på svensk botten.

Svaret på frågan i den första analysen är det svenska, politiska etablissemanget, som nu uppenbarligen i sin maktfullkomlighet också vill ändra i grundlagen i syfte att beskära yttrandefriheten. Man vill de facto kväsa oberoende kritiska röster mot ”käpphästarna” och mot Sveriges förhållande till ”främmande makt”.

Det är uppenbart att det svenska, politiska etablissemanget bär avog sköld mot fosterland. SÄPO bör således syna det politiska etablissemanget, som ligger bakom det onda i det svenska samhället och erosionen av konungariket Sverige, och börja agera därefter?

Istället för ett samhälle utan skalskydd, där kriminella och andra element närmast fritt kan förflytta sig över nationsgränserna och där brottsbekämpning måste baseras på massövervakning enligt det svenska, politiska etablissemangets ideologi, så borde man ha ett samhälle med ett effektivt skalskydd som effektivt hindrar att ”skit” kommer in samhället och där brottsbekämpning inte baserar sig på massövervakning, utan på punktmarkering av kriminella enligt tidigare svensk modell.

Och vilka är det som hotar svenska folket ???

Politikerna, extremisterna och deras anonyma mass-drev, vissa journalister, de utländska trollfabrikerna i väst. Bara läs DN och Expressen de senaste veckorna då får du en hel katalog på troll som gör allt för att undergräva svenskarna och ryktet för landet Sverige. Skärpning - källkritik. Lyssna inte på "experterna".

Massövervakning är ingen lösning. Det leder till ett enormt informationsinflöde som inte går att kontrollera. Jag är en av ganska få svenskar som haft full tillgång till NATO:s stora register och där finns nästan allt. Det är lätt att drunkna om man letar efter information i ett sådant register. Informationen är ostrukturerad och kort sagt mycket svår att använda i seriösa syften. Fara uppstår om informationssystemet kontrolleras av oseriösa personer. För det första kommer ingen enskild människa att har en säker privat sfär. För det andra, informationen kommer att missbrukas och det med aldrig så goda eller fina intentioner. - Det görs redan nu. Så kallade läcker uppstår inte av sig självt. Politiker som letar efter info om politiska motståndare är inget ovanligt och SÄPO:s "moderna" register skulle naturligtvis vara mums för Måns. Informationen behöver inte ens ”stjälas". All information som samlas in i ett ”modernt" register måste bearbetas och då måste SÄPO:s handläggare först ge information, tex genom att ställa frågor. Hur som helst om man "moderniserar" SÄPO då kan myndigheten lika bra döpas om till "Statens Skydds Institut", med den passande förkortningen STASI.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.