Skip to content

Riksdagen: regeringen måste ta krafttag mot antisemitism och hatbrotten mot judar

"love bombing" av synagogan i Göteborg efter att den utsatts för brandattentat. Foto: Adam Ihse/TT

Regeringen måste ta krafttag mot antisemitismen i Sverige. Det har riksdagen beslutat sedan ett enigt konstitutionsutskott pekat på dagens problem. Enligt KU behövs riktade insatser inom utbildning och säkerhet.

 

Det är Konstitutionsutskottet, KU, som initialt har tagit upp frågan om regeringens arbete mot antisemitism med anledning av den senaste tidens uppmärksammade hatbrott mot judar.

Enligt KU utgör den ökade antisemitismen ett samhällshot, inte minst då judar är en av de grupper som historiskt sett utsatts för hatbrott, fördomar och diskriminering i Sverige.

För att effektivt motarbeta antisemitism vill KU och riksdagen att regeringen stärker arbetet med att sprida kunskap om antisemitism och förföljelsen av judar genom historien.

Man vill dessutom att regeringen ska se till så att kunskapen når alla delar av den svenska befolkningen

Förutom information vill riksdagen att regeringen förbättrar säkerheten för judiska institutioner. Regeringen bör därför följa upp och utvärdera säkerhetsläget för judiska synagogor, skolor och andra institutioner samt judiska evenemang och mötesplatser

Riksdagen poängterar att arbetet mot arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet bör föras i dialog med judiska organisationer och företrädare.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt