Skip to content

Riksdagen ger regeringen bakläxa - polisens arbetsuppgifter måste renodlas ännu mer

Foto: Gorm Kallestad/TT

Trots att riksdagen sade ja till det lagförslag som "delvis renodlar" polisens arbetsuppgifter tycker riksdagen inte att regeringen har gjort tillräckligt. Riksdagen ger därför regeringen bakläxa och vill se fler åtgärder för att frigöra polisiära resurser.

 

Riksdagen har klubbat igenom regeringens förslag om att flytta över vissa uppgifter om hantering av djur från polisen till Länsstyrelserna.

Bland de uppgifter som kommer att flyttas över finns annat omhändertagande av vanvårdade djur och administration av kostnader för djuren.

Krävs fler insatser
Överflyttningen är en del av ett pågående arbete med att renodla polisens arbetsuppgifter och lagändringarna börjar gälla den 1 juni.

I samband med att riksdagen sade ja till regeringens lagförslag riktade man också en uppmaning till regeringen om att återuppta och skynda på en utredning om hur polisens arbetsuppgifter kan renodlas i större omfattning.

Frigör resurser
I sitt ställningstagande pekar Justitieutskottet på att riksdagen tidigare har uppmanat regeringen att göra just detta.

Justitieutskottet skriver:

"Utskottet vidhåller sin tidigare uppfattning att arbetet med att renodla polisens uppgifter måste fortsätta, och att det bör undersökas hur ännu mer resurser kan frigöras för att förstärka den centrala polisverksamheten. Utskottet har tidigare lämnat exempel på uppgifter som bör övervägas, bl.a. vissa tillstånds- och tillsynsärenden och passhantering."

Utredning ska återupptas
Enligt riksdagen behöver regeringen göra mer för att utreda frågan och i ett tillkännagivande uppmnar man därför regeringen att återuppta utredningen senast den 1 mars.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt