Skip to content

Räntetak och reklamförbud - lagförslag om snabblån nu på riksdagens bord

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen föreslår en skärpning av de regler som gäller för snabblån. Bland annat vill man införa ett kostnads- och räntetak samt ett förbud mot reklam som lockar konsumenter till att fatta snabba, ogenomtänkta beslut. 

 

Regeringen har tidigare uppmärksammat problemet med så kallade snabba lån, högkostnadskrediter som riskerar att sätta låntagaren i en skuldspiral då långivaren tar ut oskäligt höga räntor av personer som ofta har dålig kreditvärdighet.

För att motverka problemet har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader.

- Snabblån riktas ofta till konsumenter som inte har några andra lånemöjligheter och som därför tvingas acceptera räntor på flera hundra procent. Så ska det inte få vara. Nu stärker vi konsumentskyddet och gör det svårare att profitera på människor i ekonomisk utsatthet, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Kostnadstak
Om förslaget går igenom kommer kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt få vara 40 procentenheter högre än referensräntan (för närvarande -0,5 procent).

Dessutom ska en konsument aldrig få betala mer än det lånade beloppet i till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader. 

Vid ett lån på 1 000 kr ska man som konsument därmed inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr.

Förbud mot vilseledande reklam
Förutom ett ränte- och avgiftstak föreslår regeringen en skärpning av reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter.

Till exempel ska reklamen inte få utformas så att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt