Skip to content

Postnord orsakade försenat överklagande - HD ger knarksmugglare ny chans

Om Postnord hade skött sin postbefordran så hade narkotikasmugglarens överklagande varit framme hos domstolen senast en dag före utsatt tid. Nu kom det in en dag för för sent och avvisades därför av hovrätten. Högsta domstolen river dock upp beslutet och ger mannen en ny chans.

 

Det var en litauisk man i 50-årsåldern som våren 2016 dömdes till sju års fängelse för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Han dömdes också till utvisning.

Kriminalvården beslutade att översända brottmålsdomen till Litauen så att mannen skulle kunna avtjäna sitt straff där.

Ville inte avtjäna straff i hemlandet
Mannen ville dock inte avtjäna fängelsestraffet i Litauen - bland annat eftersom han riskerar att utsättas för våld där och eftersom litauiska fängelser "i allmänhet är kända för att inte uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter".

Mannen överklagade därför beslutet till Ångermanlands tingsrätt men fick  avslag.

Tingsrätten ansåg att det bästa för mannens sociala återanpassning vore om han avtjänade sitt fängelsestraff i Litauen och det uppgifter om en hotbild som mannen själv hade lämnat gjorde inte detta olämpligt.

Kom in en dag för sent
Tingsrätten konstaterade också att det inte fanns någonting som tydde på att mannens rättigheter enligt Europakonventionen skulle kränkas på en litauisk anstalt.

Mannen överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland men eftersom hans överklagande kom fram en dag för sent så avvisade hovrätten överklagandet.

Mannen vände sig då till Högsta domstolen som nu konstaterar att överklagandet i och för sig har kommit in en dag för sent.

Poststämpeln avgjorde
Det fanns dock en tjänsteanteckning hos domstolen om att kuvertet de facto hade varit poststämplat redan fyra dagar tidigare och att överklagandet därför - vid en normal postgång - skulle ha nått domstolen senast dagen innan tidsfristen för överklagande gick ut.

Eftersom det var Postnord som orsakade en försening som manenn inte kunde räkna med så beslutar Högsta domstolen att mannen ska ha rätt att överklaga till hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt