Skip to content

Polishundarna får leva med trånga burar i fem år till - polisen får dispens från kraven

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Polisen får fortsatt dispens att använda sig av hundburar som inte lever upp till Jordbruksverkets krav. Anledningen är att polisen behöver byta ut samtliga hundfordon i landet - vilket beräknas ta cirka fem år. 

 

- Jordbruksverkets beslut innebär att de ger oss tilliten att förändra transportburarna under ordnade former och i rimlig takt fram till år 2023, säger Klas Friberg, nationellt processansvarig för polishundsverksamheten.

- För polisen är frågan om transportburarna viktig att lösa, då polishundarna är en vital del av polisverksamheten. Samtidigt får vi räkna med att åtgärderna blir mycket kostnadskrävande. 

Minimimått och maxtid
Jordbruksverket har förnyat polisen dispens när det gäller hundburar som understiger de minimimått för transportburar i fordon och den maxtid som gäller när polisens tjänstehundar hålls i burar i samband med polisiära insatser.

Dispensen, som har gällt sedan år 2015, förlängs därmed till att gälla fram till och med december 2022 och har motiverats av att polisen behöver byta ut samtliga sina hundfordon för att kunna leva upp till Jordbruksverkets krav.

Två burar per bil
Eftersom det inte går att bygga ut existerande bilar inleds nu ett arbete med att köpa in och byta ut samtliga hundfordon i landet. De nya fordonen kommer att ha plats för två burar samt ett baksäte för omhändertagna personer.

Villkoret för dispensen är att polisen under de närmaste fem åren prioriterar att byta ut fordonen med de kortaste burarna. Polisen blir även skyldig att årligen redogöra för hur fordonsparken bytts ut och hur hundbeståndet ändrats.

Från 1 januari 2018 ansvarar polisens ekonomiavdelning för polisens hundfordon och därmed även för kommande fordonsbyten.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt