Skip to content

Polishundarna får leva med trånga burar i fem år till - polisen får dispens från kraven

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Polisen får fortsatt dispens att använda sig av hundburar som inte lever upp till Jordbruksverkets krav. Anledningen är att polisen behöver byta ut samtliga hundfordon i landet - vilket beräknas ta cirka fem år. 

 

- Jordbruksverkets beslut innebär att de ger oss tilliten att förändra transportburarna under ordnade former och i rimlig takt fram till år 2023, säger Klas Friberg, nationellt processansvarig för polishundsverksamheten.

- För polisen är frågan om transportburarna viktig att lösa, då polishundarna är en vital del av polisverksamheten. Samtidigt får vi räkna med att åtgärderna blir mycket kostnadskrävande. 

Minimimått och maxtid
Jordbruksverket har förnyat polisen dispens när det gäller hundburar som understiger de minimimått för transportburar i fordon och den maxtid som gäller när polisens tjänstehundar hålls i burar i samband med polisiära insatser.

Dispensen, som har gällt sedan år 2015, förlängs därmed till att gälla fram till och med december 2022 och har motiverats av att polisen behöver byta ut samtliga sina hundfordon för att kunna leva upp till Jordbruksverkets krav.

Två burar per bil
Eftersom det inte går att bygga ut existerande bilar inleds nu ett arbete med att köpa in och byta ut samtliga hundfordon i landet. De nya fordonen kommer att ha plats för två burar samt ett baksäte för omhändertagna personer.

Villkoret för dispensen är att polisen under de närmaste fem åren prioriterar att byta ut fordonen med de kortaste burarna. Polisen blir även skyldig att årligen redogöra för hur fordonsparken bytts ut och hur hundbeståndet ändrats.

Från 1 januari 2018 ansvarar polisens ekonomiavdelning för polisens hundfordon och därmed även för kommande fordonsbyten.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Nä, hundburarna är inte "trånga".. Det är snarare så att jordbruksverkets krav är orimliga och jag tror inte ens hundarna vill ha det större utrymmet som JV kräver.

Håller helt med. Tror inte att det finns många hundar i sverige som har det så bra som just polishundar.

"när det gäller hundburar som understiger de minimimått för transportburar i fordon och den maxtid som gäller när polisens tjänstehundar hålls i burar i samband med polisiära insatser."
DJ skulle kunna bemöda sig om att ta reda på och skriva ut dessa uppgifter.
Någon kommentator som vet och kan svara i stället?

Minsta mått
Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen ska varje hund ha minst följande utrymme:
Längd = hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning. gånger 1,10,
Bredd = hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
Höjd = hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd och utöver ovanstående finns ytterligare bestämmelser för transport av flera hundar.

Ytterligare krav finns för transporter med flera hundar.
Man får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera, man ska kunna sköta om hundarna under transporten, sjuka eller skadade hundar får inte transporteras.
Det fordon som används för transporten ska ha ett utrymme som är särskilt avsett, ska vara avskärmat mot personutrymmet med galler eller nät och utformat så att hunden kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.

Vid transport av fler hundar ska skiljeväggar sättas in som skyddar hundarna och utrymmet ska vara skyddad mot solljus, ska ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd, tillika ska utrymning kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.
Mvh.

Tack för svaret.
Vet du svaret på följande?
"den maxtid som gäller när polisens tjänstehundar hålls i burar i samband med polisiära insatser."

Anton den värste.
Hej Anton. "Den maxtid som gäller när polisens tjänstehundar hålls i burar i samband med polisiära insatser." kunde jag inte svara på själv men en teamet som är fd polis säger att: "Vid insatser är hundarna för det mesta inte i bilarna och efter utfört uppdrag har det skett att "de placeras i bilarna under uppsikt av hundföraren", och han har aldrig hört att det finns någon maxtid.
Mvh.

Tack för svaret.
Det är svårt att bilda sig en uppfattning i frågor där man inte vet förutsättningarna.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.