Skip to content

"Pedofila nätverk ska spräckas" - svenska nätpedofiler kan jagas efter avtal med Filippinerna

Foto: Bertil Ericson/TT

För att bättre kunna bekämpa sexualbrott mot barn inleder svensk polis ett samarbete med polisen i Filippinerna. Avtalet innebär att Sverige och Filip-pinerna ska samarbeta för att kunna förebygga brott och bekämpa gränsöverskridande brotts-lighet. 

 

I praktiken innebär överenskommelsen att länderna kommer att samarbeta genom informationsutbyte av underrättelser, utbyte av experter och samordning av brottsbekämpande aktiviteter.

- Att förebygga och stoppa sexuella övergrepp mot barn är ett mycket angeläget brottsområde. Våra chanser att spräcka pedofila nätverk ökar genom att samarbeta med utländsk polis, säger den avgående rikspolischefen Dan Eliasson.

Del av ett regeringsuppdrag
Avtalet som slutits med filippinsk polis är en del i det regeringsuppdrag som svensk polis fick under 2016 och som syftar till att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn. 

Under våren 2018 ska även Polismyndighetens IT-brottscentrum besöka Filippinerna för att knyta kontakter och öka kunskapen inom området ytterligare.

"En stor del av brotten drabbar barn i Filippinerna"
Att avtalet slutits med Filippinerna beror, enligt Polismyndigheten, på att många sexualbrott som begås av svenskar på nätet drabbar barn i Filippinerna. 

- Detta avtal är ett viktigt verktyg i arbetet med att skydda de mest utsatta. Att avtalet sluts med Filippinerna och att IT-brottscentrum besöker landet beror på att en stor del av de sexualbrott mot barn som begås av svenskar på nätet drabbar just barn i Filippinerna. 

Även vapenhandel, narkotikasmuggling och cyberbrott ingår i överenskommelsen, som gäller för fem år i taget med möjlighet till förlängning på fem år om båda parter är överens om det.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt