Skip to content

Oklart vad som var reklam - därför fälls bloggaren "Kissie" för otillbörlig marknadsföring

Alexandra "Kissie" Nilsson fälls i Patent- och marknadsdomstolen. Foto: Maja Suslin/TT

En genomsnittskonsument på sociala medier måste redan efter en "flyktig kontakt" förstå om ett inlägg är reklam. Det slår Patent- och marknads-domstolen fast och fäller därmed bloggaren och "influencern Alexandra "Kissie" Nilsson för otillbörlig marknadsföring. Domen är den första i sitt slag i Sverige.

 

Konsumentombudsmannen begärde att Patent- och marknadsdomstolen skulle meddela förbud och ålägganden om otillbörlig marknadsföring mot "Kissie" för att hon och hennes bolag har publicerat marknadsföring i en blogg och på Instagram. KO ville också att det företag som förrmedlat reklamuppdraget skulle omfattas.

Domstolen slår nu fast att "Kissie", på sitt Instagramkonto, har publicerat reklaminlägg utan att det har varit tillräckligt tydligt för läsaren att det har varit marknadsföring.

Första gången frågan prövas
Det är första gången som en svensk domstol prövar hur marknadsföringslagen ska tillämpas på reklam i sociala medier.

Domstolens skriver:

"Domstolen har bedömt att den s.k. genomsnittskonsumenten i målet är en van användare av sociala medier som är något bättre än konsumenter i allmänhet på att uppfatta om ett inlägg är marknadsföring. Enligt marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering måste dock en konsument redan efter en flyktig kontakt förstå om ett inlägg är reklam."

Reklammarkering
Domstolen pekar sedan på att en "influencer" i sociala medier både kan rekommendera varor och tjänster för att skapa redaktionellt innehåll och göra betalda reklaminlägg - och att det därför normalt krävs en tydlig "reklammarkering på framträdande plats" i ett inlägg för att uppfylla kravet på reklamidentifiering.

I två av de tre inläggen som har prövats är reklammarkeringarna placerade allra sist. Enligt domstolen strider de båda inläggen mot marknadsföringslagen eftersom det varken är tillräckligt tydligt att det är fråga om marknadsföring eller vem som svarar för marknadsföringen.

Det tredje inlägget har däremot en tydlig reklammarkering på en framträdande plats i början av inlägget. Det inlägget anser domstolen uppfyller marknadsföringslagens krav på både reklamidentifiering och sändarangivelse.

Vite mot "Kissies" bolag
Enligt domstolen strider inte något av de tre inläggen mot förbudet att en näringsidkare felaktigt uppträder som konsument.

Företaget som stod bakom marknadsföringen har inte blivit stämt i målet. Eftersom det är "influencern" som slutligt har utformat och publicerat inläggen har domstolen bedömt att ett förbud och ett åläggande, med hot om vite, ska riktas mot "Kissies" bolag.

Det företag som har förmedlat reklamuppdraget till influencern har enligt domstolen däremot inte bidragit i sådan omfattning att även det företaget ska meddelas ett förbud eller åläggande.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt