Skip to content

Oenig hovrätt fällde kvinna för falsk tillvitelse efter vårdnadstvist - men HD prövar inte fallet

När pappan hade fått ensam vårdnad vägrade mamman att lämna över deras dotter till honom. Hon anmälde honom för misshandel och visade upp ett blåmärke på dottern. Både tingsrätten och hovrätten slog dock fast att hon ljög och hon dömdes för falsk tillvitelse. HD beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Det var under våren 2015 som pappan fick ensam vårdnad om dottern efter en vårdnadstvist i domstol. 

Mamman vägrade dock att lämna över dottern till sin pappa och efter tre månader åkte pappan hem till mamman för att hämta dottern. Han hade med sig sin nya sambo och en annan kvinna - en granne - som vittnen.

Visade blåmärke på dottern
När de tre anlände till mammans bostad vägrade mamman att lämna över dottern. Pappan ringde då till polisen som kom till platsen.

Polisen upplyste dock pappan om att de inte hade befogenhet att genomföra ett överlämnande.

Polisen pratade sedan med mamman som hävdade att pappan - tillsammans med grannen - skulle ha gått till fysisk attack i samband med att de försökte hämta dottern. Som stöd för detta pekade mamman på ett blåmärke på dotterns arm.

Åtalades för falsk tillvitelse
Enligt mamman var dock polisen ointresserad av att ta upp någon anmälan på platsen. Senare samma kväll åkte hon därför med dottern till akuten. Sjukvårdspersonal kallade på polisen och en anmälan om misshandel upprättades.

Förundersökningen mot pappan lades dock ner och åklagaren ansåg i stället att mamman ljög. Hon åtalades därför vid Örebro tingsrätt för falsk tillvitelse.

En av poliserna som hade varit på platsen berättade i förhör:

"Enligt mamman hade pappan slagit dottern. Dottern visade upp ett blåmärke på armen. Han fick en konstig känsla av mamman och dottern. Dottern var väldigt fokuserat på blåmärket när mamman var med men kunde inte berätta hur det gått till mer än att pappan gjort det." 

Ingen anledning att ljuga
Tingsrätten konstaterade att pappans granne var trovärdig när hon under ed berättade att det överhuvudtaget inte hade förekommit något våld i sammanhanget:

"Även om V (vittnet) kom till lägenheten tillsammans med MÄ (mannen) har hon inte någon närmare relation till MÄ eller X (den tilltalade) eller något intresse i saken. Det har inte framkommit, eller ens påståtts, att hon skulle ha någon anledning att medvetet lämna felaktiga uppgifter."

Mamman dömdes därför av tingsrätten för falsk tillvitelse till villkorlig dom, 40 dagsböter à 50 kronor och 7 000 kronor i skadestånd till pappan.

HD säger nej
Mamman överklagade till Göta hovrätt som fastställde domen i dess helhet.

En nämndeman var dock skiljaktig och ansåg att det var möjlighet att grannen inte hade sett allt som skedde mellan mamman och pappan i lägenheten. Nämndemannen ville därför fria mamman.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt