Skip to content

Nyanlända ska röja skog och städa bangårdar - regeringen satsar en miljard på "gröna jobb"

Foto: Hasse Holmberg/TT

Regeringen satsar nästan en miljard kronor på "gröna jobb" för långtidsarbetslösa och nyanlända. Flera myndigheter ska framöver erbjuda sysselsättning i form av bland annat skogs- och naturvård. Förhoppningen är att satsningen ska skapa drygt 5 000 nya praktikplatser och beredskapsjobb.

 

Nyanlända och långtidsarbetslösa behöver jobb medan verksamheter inom skogs- och naturvård behöver folk. Därför satsar regeringen totalt 910 miljoner skattekronor under en period av tre år i ett program med ”gröna jobb”. 

Flera myndigheter ska med hjälp av pengarna kunna erbjuda sysselsättning i form av praktik, moderna beredskapsjobb eller andra subventionerade anställningsformer.

Röja skog och städa bangårdar
Arbetsområdena kommer att omfatta skötsel av skogsmarker, naturreservat, vandringsleder, trädgårdar, friluftsområden och stränder. Det kan handla om att röja skog, rusta upp vandringsleder eller städa upp runt bangårdar och stationer.

Enligt näringsminister Mikael Damberg är målsättningen att få ut 1 500 personer i jobb redan i år och 5 000 fram till och med år 2020.

- Tanken är att de som tar del av insatsen efter ett år ska ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna anställas av företag inom gröna näringar som i dag har svårt att rekrytera, säger han i en presskommentar.

Skogsstyrelsen och Trafikverket
I uppdraget "Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna” ingår Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket, de 21 Länsstyrelserna samt Arbetsförmedlingen. Slutredovisning ska lämnas i februari 2021

Skogsstyrelsen ska samordna satsningen och lämna en delredovisning av genomförandet senast den 1 maj i år. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt