Skip to content

Nya rättigheter för både funktionshindrade och kommunen på riksdagens bord

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Regeringen har lämnat en proposition med förslag på en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Lagen handlar om både "individens självbestämmande-rätt" och kommunernas rätt att utnyttja befintliga resurser.

 

- Den här lagändringen ska sätta personen som ansöker om bidraget i centrum för processen. Personer med funktionsnedsättningar ska känna sig fullt delaktiga i beslut som rör deras vardag, säger Åsa Regnér (S), minister med ansvar för funktionshinderpolitiken.

Moderniseras
Lagen föreslås ersätta den nuvarande lagen och innehåller flera av de gamla bestämmelserna samtidigt som många skrivelser moderniseras och förtydligas.

Av förändringarna märks att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt.

Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som behöver anpassa sin bostad på grund av en funktionsnedsättning.

Får återanvändas
Den nya lagen ska också förenkla kommunernas handläggning genom att kommunerna får en bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån de förutsättningar som kommunerna har.

Bland annat ska den nya lagen möjliggöra återbruk av anordningar som redan finns.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt