Skip to content

Nya krav på e-fakturering vid offentlig upphandling ska spara 1,4 miljarder

Foto: Bertil Ericson/TT

Regeringen har lämnat förslag på en ny lag om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Förslaget ska införliva ett nytt EU direktiv - och förväntas spara cirka 1,4 miljarder kronor.

 

Lagförslaget ligger nu på Lagrådets bord för granskning och handlar om att upphandlande myndigheter framöver ska använda sig av elektroniska fakturor.

Sparar 1,4 miljarder
Förslaget är tänkt att genomföra EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling och förväntas spara cirka 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod.

Förutom att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska vill regeringen även att man inför ett krav på att fakturorna överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Detta ska endast gälla ifall man inte avtalat om någon annan standard för elektronisk fakturering. 

Stödmyndighet
För att möta de nya kraven vill regeringen ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser. 

Enligt förslaget ska kravet på elektronisk fakturering gälla alla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt