Skip to content

Nu går startskottet för snabbspår i enklare brottmål - ärenden ska kunna slutföras på brottsplatsen

Foto: Johan Nilsson/TT

I veckan startade en försöksperiod med så kallade snabbförfaranden i enklare brottmål i försöks-området Stockholm nord. Förhoppningen är att lagföring ska kunna ske inom två till sex veckor efter ingripandet - en påtaglig minskning mot dagens genomsnitt på 22 veckor. 

 

- Detta är en viktig strategi i arbetet också mot den grova brottsligheten. Den snabbare lagföringen skapar tid till andra brottstyper och till att förebygga brott bland unga som påbörjar en kriminell karriär, säger polisområderschefen Patrick Ungsäter. 

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag. Initialt är det lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby som startar försöket.

Förändrat arbetssätt
Försöksprojektet innebär att den brottsutredande verksamheten får ett förändrat arbetssätt. Fler ärenden ska kunna slutföras direkt på brottsplatsen eller inom en kortare tid efter ingripandet.

Fokus ligger på tidiga relevanta utredningsinsatser, en aktiv förundersökningsledning och rutiner för återkoppling.

Ska gå snabbt att utreda
Kriterierna för att ett brott ska omfattas av snabbförfarandet är att straffvärdet är högst tre års fängelse, den misstänkte påträffas direkt på plats av polispersonal och inledande utredningsåtgärder kan påbörjas omedelbart samt att en utredning inte förväntas ta mer än maximalt tre veckor i anspråk.

Misstänkta personer under 18 år ska inledningsvis inte omfattas av projektet. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Bra att det ska gå snabbare men det borde inte vara särskilt svårt att i fall med rattfylleri, narkotikabrott o.s.v. att döma inom 24 timmar. Så personen grips, stannar i arrest och går direkt till fängelse.

Då ger man inte individen möjlighet att begå nya brott, förhindrar slöseri med rättsresurserna samt att individerna inte får möjlighet att 'välja' när de påbörjar sitt straff. Win - win.

Äntligen tar polisen ett steg i rätt riktning men trots det blir jag lite bekymrad. Jag hoppas att jag har fel men jag har lite svårt att inte kalla detta för skåpmat. Att försöka få poliserna att göra mer långtgående insatser i initialskedet har, under flera olika motton, skett vid flera tillfällen. Tidigare försök med långtgående insatser har dock alltid fallit pga den låga bemanning som gjorde att polisen inte hann med.
Att inom befintlig organisation, med de bästa intentionerna, bestämma arbetssätt räcker inte, hela resonemanget bygger på att poliserna hittills jobbat fel och inte har fullt upp. Om jag förstått mina polisbekanta har de fullt upp och både toabesök och kafferaster får ibland stryka på foten. Att då hinna med mer långtgående insatser tvingar polisen till ännu hårdare prioriteringar som i slutändan drabbar en redan luttrad medborgare.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.