Skip to content

Nu går startskottet för snabbspår i enklare brottmål - ärenden ska kunna slutföras på brottsplatsen

Foto: Johan Nilsson/TT

I veckan startade en försöksperiod med så kallade snabbförfaranden i enklare brottmål i försöks-området Stockholm nord. Förhoppningen är att lagföring ska kunna ske inom två till sex veckor efter ingripandet - en påtaglig minskning mot dagens genomsnitt på 22 veckor. 

 

- Detta är en viktig strategi i arbetet också mot den grova brottsligheten. Den snabbare lagföringen skapar tid till andra brottstyper och till att förebygga brott bland unga som påbörjar en kriminell karriär, säger polisområderschefen Patrick Ungsäter. 

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag. Initialt är det lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby som startar försöket.

Förändrat arbetssätt
Försöksprojektet innebär att den brottsutredande verksamheten får ett förändrat arbetssätt. Fler ärenden ska kunna slutföras direkt på brottsplatsen eller inom en kortare tid efter ingripandet.

Fokus ligger på tidiga relevanta utredningsinsatser, en aktiv förundersökningsledning och rutiner för återkoppling.

Ska gå snabbt att utreda
Kriterierna för att ett brott ska omfattas av snabbförfarandet är att straffvärdet är högst tre års fängelse, den misstänkte påträffas direkt på plats av polispersonal och inledande utredningsåtgärder kan påbörjas omedelbart samt att en utredning inte förväntas ta mer än maximalt tre veckor i anspråk.

Misstänkta personer under 18 år ska inledningsvis inte omfattas av projektet. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt