Skip to content

Myndigheter dåliga på att informera medborgarna - "saknar kunskap om lagstiftningen"

Foto: Jessica Gow/TT

Det offentliga Sverige är dålig på att dela med sig av information som alla har rätt att ta del av. Hälften av kommunerna och landstingen saknar kunskap om relevant lagstiftning. Det visar en granskning från Statskontoret.

 

"Arbetet på en övergripande nivå utvecklas långsamt", skriver Statskontoret i sin granskning av hur den svenska offentliga förvaltningen arbetar med att göra offentlig information tillgänglig för alla.

Tomt på hemsidorna
Granskningen visar att engagemanget för arbetet är lågt. Unge­fär 40 procent av myndigheterna och 60 procent av kommunerna och landstingen "har inte genomfört någon särskild åtgärd för att göra sina information mer tillgänglig för vidareutnyttjande".

De flesta publicerar dessutom bara en mindre del av sin offentliga digitala information på sin webbplats.

Hälften av kommunerna och landstingen och en tredjedel av myndigheterna saknar dessutom kunskap om relevant lagstiftning.

Inte kärnverksamhet
Förklaringen är enligt Statskontoret resursbrist och att man har svårt att identifiera den relevanta informationen. Dessutom saknas enkla verksamhetssystem.

De flesta myndigheter, kommuner och landsting ser inte heller "arbe­tet med att främja vidareutnyttjande" av offentlig information som "en del av sitt uppdrag".

Därför prioriterar de ofta ned arbetet till förmån för det som uppfattas som kärnverksamhet.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt