Skip to content

Körkortslån ska minska arbetslösheten - men lånen ska kontrolleras och körskolorna ska rapportera

Foto: Bertil Ericson / TT

Regeringen förbereder för att införa körkortslån för arbetslösa. I en ny lagrådsremiss föreslår man lagändringar som ska göra det möjligt att kontrollera var pengarna tar vägen och en rapporteringsskyldighet för körskolorna.

 

Regeringen vill genomföra lagändringar för att på sikt kunna införa körkortslån. Anledningen är att man identifierat B-körkort för personbil som en viktig komponent för att få ett jobb då många arbetsgivare idag kräver körkort för anställning.

Uppgifter från körskolor
I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen därför ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om trafikskolor.

För trafikskolor kommer det att införas en skyldighet att lämna uppgifter om elever i ärenden om körkortslån. Personuppgifter kommer att skyddas hos CSN som beviljar körkortslånen och man kommer att införa en kontroll av att pengarna används på rätt sätt.

Lån till arbetslösa
Som ett första steg vill man rikta lånet till vissa arbetslösa personer i åldern 18–47 år för att under 2019 utvidga möjligheten så att även unga icke arbetslösa personer som avslutat en gymnasieutbildning omfattas.

Lånet ska administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt