Skip to content

JO: Motstridiga uppgifter om ålder på asylsökande "ursäktar inte långa perioder av passivitet"

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors kritiserar Migrationsverkets långa handläggningstid - i det här fallet över två år. Foto: Marcus Ericsson/TT och KU

Att en asylsökande lämnar motstridiga uppgifter om sin ålder kan i och för sig fördröja hand-läggningen hos Migrationsverket - "men ursäktar inte långa perioder av passivitet". Det konstaterar JO som nu riktar skarp kritik mot ett ärende som tagit över två år att handlägga.

 

Det var pojkens gode man som i november 2016 JO-anmälde Migrationsverket för långsam handläggning. Pojken hade då väntat i över två år på ett beslut.

I sitt yttrande till JO pekade Migrationsverket på att pojken hade lämnat in sin asylansökan i oktober 2014. Han hade då uppgett att han var född i januari 2001 - men ändrade sig flera gånger. Han hade också uppgett att han tidigare hade blivit stoppad av polisen på Malta.

Dublinförordningen
Migrationsverket hade då vänt sig till Malta enligt Dublinförordningen för att få upplysningar - men fått till svar att pojken inte var känd där.

I april 2015 gjorde Migrationsverket bedömningen att pojken inte hade "gjort sannolikt" att han var under 14 år och hans fingeravtryck kontrollerades i databasen Eurodac. Kontrollen visade att han hade sökt asyl på Malta 2013. Migrationsverket skickade då en ny begäran till Malta.

I januari 2017 avslog Migrationsverket pojkens asylansökan.

I sitt yttrande till JO skrev Migrationsverket att den långa handläggningstiden bland annat hade berott på att pojken inte hade medverkat tillräckligt för att klargöra sin ålder och att ärendet hade blivit liggande hos myndigheterna på Malta. Migrationsverket hänvisade också till det "exceptionellt stora" antalet asylansökningar som gjordes år 2015.

Långa perioder av passivitet
Justitieombudsmannen Cecilia Renfors konstaterar nu att det tog Migrationsverket två år och tre månader att fatta beslut i ärendet - vilket enligt JO är oacceptabelt.

JO skriver:

"Den omständigheten att en sökande lämnar motstridiga uppgifter om sin ålder och inte medverkar till att klargöra den kan visserligen innebära att handläggningstiden blir längre men ursäktar inte långa perioder av passivitet." 

"Av utredningen framgår att det under långa perioder inte vidtogs några faktiska handläggningsåtgärder i ärendet på grund av att Migrationsverket inväntade uppgifter från Malta."

Borde ha påmint
JO ifrågasätter inte behovet av uppgifterna från Malta men understryker att Migrationsverket borde ha påmint mer frekvent.

JO konstaterar också att Migrationsverket först i ett "mycket sent skede" begärde in nödvändiga uppgifter från socialnämnden. 

När det gäller Migrationsverkets arbetsbelastning pekar JO på att det ytterst är en fråga för regering och riksdag att se till att Migrationsverket har tillräckligt med resurser för att fatta beslut i rimlig tid.

Flyktingkrisen 2015
JO pekar på att hon fortlöpande håller kontroll på Migrationsverkets handläggningstider och att hon i juni gjorde en bedömning av att Migrationsverket inte kunde kritiseras för sina långa handläggningstider eftersom dessa till stor del berodde på den så kallade flyktingkrisen.

JO skriver dock:

"Det har därefter fortsatt att komma in många klagomål till JO om långa handläggningstider hos Migrationsverket, bl.a. i asylärenden med unga sökande."

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt