Skip to content

Ingen ersättning för ”jail-breakad” mobil - får finna sig i kriminalteknisk undersökning

Foto: Eric Risberg/AP/TT

Mobiltelefonen hamnade mitt i en mordutredning och kriminalteknikerna gjorde en så kallad ”jail-break” för att få ut bevismaterial. Men kvinnan som ägde mobiltelefonen får ingen ersättning trots att den blev förstörd.

 

Justitiekanslern kritiserar Åklagarkammaren i Kalmar för hanteringen av ett beslag av en iPhone 4S i en mordutredning 2014 för slarv med information när beslaget hävdes och för ett olagligt beslut om att förverka mobiltelefonen. Men kvinnan som ägde telefonen får ingen ersättning trots att den blev förstörd. 

På mobiltelefonen fanns en ljudinspelning som hade betydelse i en mordutredning och polisens tekniska rotel gjorde en så kallad "jail-break” av mobiltelefonen för att komma åt bevismaterialet. 

Fick ersättningstelefon
Kvinnan fick en helt ny ersättningstelefon av samma modell av polisen och hennes kontaktlista fördes över från den beslagtagna telefonen till ersättningstelefonen. Men kvinnan hävade att ersättningstelefon var en sämre modell med mindre minneskapacitet än den beslagtagna. 

Hon begärde skadestånd av staten med 38 595 kronor på den grunden att hennes mobiltelefon "felaktigt förverkats". Av beloppet avsåg 8 595 kronor kostnaden för en ny mobiltelefon och 30 000 kronor ideell ersättning för bilder och annat material som fanns i mobiltelefonen. 

Skadades av kriminalteknikerna
Justitiekansler (JK) Anna Skarhed konstaterar att telefonen skadades i samband med att ljudinspelningen säkrades och att det var så allvarlig att telefonen efter den kriminaltekniska undersökningen bedömdes sakna ekonomiskt värde. Men detta var nödvändig för att säkra det bevismaterial som fanns i telefonen.

Polismyndigheten i Kalmar län har alltså inte varit oaktsam, enligt JK som också konstaterar att "staten inte heller enligt svensk lag har något strikt ansvar för en sakskada som uppkommer när egendom förstörts i samband med en kriminalteknisk undersökning". 

Saknas orsakssamband
Det saknas dessutom ett orsakssamband mellan åklagarens förverkandebeslut och den sakskada, förlusten av telefonen, som kvinnan begärt ersättning för. Hon har också fått behålla ersättningstelefonen.

JK finner inte heller att kvinnan har utsatts för något integritetskränkande brott.

Hon får följdaktligen ingen ersättning varken för sakskada eller ideell skada.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt