Skip to content

Hon blir ny chef för Högsta förvaltningsdomstolen - utsågs av regeringen idag

Helena Jäderblom blir ny ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: ECHR och DJ

Regeringen har idag utnämnt Helena Jäderblom till ny ordförande och chef för Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Helena Jäderblom arbetar sedan år 2012 som domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och är president på en av domstolens fem dömande avdelningar.

Hon har tidigare varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen mellan 2011 och 2012 och var dessförinnan chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Mellan 1994 och 2005 arbetade hon i Justitiedepartementet med bland annat grundlagsfrågor och mänskliga rättigheter.

Jäderblom har även, på uppdrag av Europarådet, deltagit som expert i lagstiftningsprojekt i flera länder i Central- och Östeuropa.

Helena Jäderblom ersätter Mats Melin som ordförande för HFD.

Hon tillträder den 1 september.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Ett utmärkt val. Bra med domare med gedigna kunskaper i europarätt. Svenska domare i allmänhet har tyvärr dåligt intresse för och kunskaper inom detta område.

Det beror ju på vad man menar med "europarätt". Europadomstolen för mänskliga rättigheter prövar ju bara mål enligt EKMR. Den mer omfattande och praktiskt sett mycket viktigare EU-rätten ligger utanför dess domsrätt.

Angående våra viktiga förvaltningsrätter, finns måhända någon kunnig i denna tråd som har en uppfattning om i vilken mån beslut i en kammarrätt (t.ex. Sundsvall) är att anse som vägledande för andra kammarrätter (t.ex. Stockholm) om det dels (1) saknas ett vägledande beslut från Högsta domstolen i frågan, (2) dels är ett beslut som inte självklart liknar de andra situationer som någon hävdar att beslutets resonemang skulle kunna appliceras på men där vissa likheter finns? Hur starkt är ett kammarrättsbeslut i en sådan här hypotetisk situation?

För att ge perspektiv på frågans relevans kan nämnas att det i andra länder finns beslut om samma fråga som får betydligt skiftande utfall i olika jurisdiktioner -- i USA kallas detta t.ex. "split circuit opinion" när federala domkretsar fattar beslut som uppenbart är olika och det saknas vägledande domar från högsta domstolen. Är samma sak möjligt i Sverige?

Ja, det är möjligt även i Sverige.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.