Skip to content

HD läxar upp hovrätten - räknekaos och skadeståndsrättslig förvirring i våldtäktsdom

Foto: Lars Pehrsson/TT och Bertil Ericson/TT

Tingsrätten skickade med ett räknefel på 10 000 kronor i sin dom. Sedan blev det matematiskt kaos när hovrätten ändrade domen: 115 000 kronor för mycket i skadestånd och förvirring kring regress-rätten mellan de dömda i ett våldtäktsmål. HD återförvisar nu målet till hovrätten. 

 

De tre männen dömdes våren 2016 i Falu tingsrätt för flera fall av våldtäkt mot barn. Alla brotten hade riktats mot en och samma pojke, som tilldömdes 280 000 kronor i skadestånd - enligt vad som framgick av domslutet.

En av de tilltalade - som dömdes för fyra av våldtäkterna - dömdes att betala hela skadeståndet medan en av de andra männen - som dömdes för tre av våldtäkterna - skulle svara solidariskt för skadeståndet upp till 230 000 av de 280 000 kronorna.

Domskäl och domslut
Den tredje mannen - som "bara" dömdes för en av våldtäkterna - skulle svara solidariskt för skadeståndet upp till 130 000 kronor.

Enligt domskälen avsåg 40 000 kronor sveda och värk och 250 000 kränkning – alltså totalt 290 000 kronor - vilket alltså innebar att det fanns en differens på 10 000 kronor mellan domskäl och domslut.

En av männen - han som hade dömts för en av våldtäkterna - överklagade till Svea hovrätt som ändrade domen.

Avvikelse på 10 000
Mannen skulle inte längre svara solidariskt för skadeståndsskyldigheten utan ålades i stället att självständigt betala 115 000 kronor till pojken - där 100 000 avsåg kränkning och 15 000 sveda och värk.

Avvikelsen på 10 000 kronor i tingsrättens dom kommenterades överhuvudtaget inte av hovrätten.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu river nu upp hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för ny prövning i skadeståndsdelen.

Solidariskt skadestånd
Hovrätten har på fråga från HD till att börja med konstaterat att man utgått ifrån att de belopp som tingsrätten redovisat i sina domskäl – alltså totalt 290 000 kronor – var de riktiga.

Det främsta problemet med hovrättens bedömning har dock att göra med den solidariska skadeståndsskyldigheten.

I och med att en av männen har fått ett eget skadestånd att betala - som alltså inte är solidariskt med de andras - har pojkens skadestånd kommit att höjas med motsvarande belopp, det vill säga 115 000 kronor.

Mer än MÄ begärde
Enligt hovrättens redovisning till HD har detta berott på ett "förbiseende" och tanken har inte varit att höja det totala skadeståndet.

Pojken har totalt krävt männen på 40 000 kronor för sveda och värk men med hovrättens bedömning har beloppet bestämts till 40 000 kronor solidariskt från två av männen - plus 15 000 kronor från den tredje.

Målsäganden har alltså blivit tilldömd ett högre skadestånd än han begärt - någonting som utgör ett rättegångsfel.

Materiell processledning
Det totala skadeståndet har samtidigt – utan motivering –höjts av hovrätten.

HD skriver dessutom:

"En ytterligare konsekvens är att regressrätten mellan de skadeståndsskyldiga påverkats i motsvarande mån. Såvitt framgår har hovrätten inte tagit upp frågan om att upphäva det solidariska ansvaret med parterna, något som mot bakgrund av frågans betydelse får anses ha legat på hovrätten inom ramen för den materiella processledningen."

Målet återförvisas nu till hovrätten för ny handläggning.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt