Skip to content

Frihetsberövade barn ska få rätt till fyra timmars umgänge per dag - och "meningsfull sysselsättning"

Kronobergshäktet i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Barbn som sitter frihetsberövade i Sverige måste få bättre villkor. Det anser regeringen som nu har gett tre myndigheter i uppdrag att analysera situationen och ta fram ett nytt regelverk.

 

Kriminalvården har tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse fått i uppdrag från regeringen att utreda hur frihetsberövade barn kan få det bättre.

Enligt uppdraget ska analysen ske ur ett barnrättsperspektiv och barnkonventionen ska genomsyra hur Kriminalvården angriper frågan.

Av uppdraget framgår att Kriminalvården bland annat ska beakta det frihetsberövade barnets kontakt med familj och socialtjänsten, barnets möjlighet till utbildning eller annan meningsfull sysselsättning samt barnets rätt till minst fyra timmars vistelse med en annan person varje dag.

Kriminalvården ska även utreda och analysera hur lokalernas utformning bör vara, vilken bemanning som kan vara lämplig samt om det finns ett behov av fler platser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt