Skip to content

Företagare ska granskas redan vid registrering - imorgon startar Bolagsverkets enhet mot EKO-brott

Annika Stenberg, generaldirektör och chef för Bolagsverket i Sundsvall, får en ny enhet. Foto: Henrik Montgomery/TT och Bolagsverket

I morgon får Bolagsverket en ny enhet som ska ansvara för arbetet med ekobrottsfrågor. Bolags-verket ska öka kontrollerna av företagsuppgifter redan vid registreringen och inte längre bara ägna sig åt "service" till företag.

 

Bolagsverket, som registrerar företag och tar emot årsredovisningar, ska bli mer aktivt i att bekämpa ekonomisk brottslighet. Bakgrunden är att regeringen vill göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. 

Kontroller av nyregistrering
Myndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att "utveckla metoder" som ska göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott. Det kan handla om kontroller av nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag eller vid inlämnande av årsredovisning.

Eftersom företaget har antingen startats, köpts eller kapats för att kriminella aktörer ska kunna begå brott finns det möjlighet att stoppa det redan när det registreras eller att hindra att det kapas.

Ekonomiska ersättningar 
På så sätt hoppas man på ett tidigt stadium kunna komma åt företag som sysslar med till exempel bedrägerier för att tillskansa sig ekonomiska ersättningar såsom assistansersättning, statligt tandvårdsstöd och olika former av anställnings- och arbetsgivarstöd.

Även offentlig upphandling bedöms vara ett riskområde där det förekommer att myndigheter anlitar privata företag som i sin tur har anlitar oseriösa personer.

En ny separat enhet
Som ett led i arbetet startar Bolagsverket i morgon en separat enhet som ska jobba med att spåra ekonomisk brottslighet redan vid registreringen av företag.

Enhetens primära uppgift blir att registrera ärenden till registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt men enheten ska även ansvara och samordna Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor.

Digitaliserade årsredovisningar
Dessutom inleds ett samarbete med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Arbetet innebär också att verket delvis byter fokus från att huvudsakligen bara ha ägna sig åt att ge bra service till företag.

Från och med sista mars blir det även tillåtet att lämna in digitaliserade årsredovisningar som man hoppas ska underlätta samkörning av uppgifter för att komma åt brottslighet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 10 juni och slutredovisas till Näringsdepartementet senast den 15 december.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt