Skip to content

Fler tonåringar ska drogtestas och straffas - Justitieutskottet kräver krafttag mot unga

Foto: Adam Ihse/TT

Informationsutbytet mellan socialtjänst och polis måste förenklas, fler brottsmisstänkta under 15 år måste drogtestas och fler unga måste dömas till ungdomstjänst. Det anser Justitieutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att komma med ett åtgärdspaket mot ungdomsbrottsligheten.

 

Vid årskiftet 2013 ändrades reglerna så att socialtjänsten och polisen, utan att hindras av sekretess, i vissa fall kan dela information om personer som inte fyllt 21 år.

Trots detta menar Justitieutskottet att kommunikationen mellan myndigheterna i många fall begränsas av alltför mycket sekretess.

Justitieutskottet uppmanar därför regeringen att utreda lagändringens effekter. 

Fler barn under 15 ska drogtestas
Justitieutskottet anser också att fler barn under 15 år bör drogtestas vid misstanke om narkotikabrott för att de i ett tidigare skede av missbruket ska kunna fångas upp av samhället. 

För att säkerställa att testerna kan genomföras i tillräcklig omfattning anser utskottet att regeringen bör utvärdera reglerna för drogtester av barn. 

Ungdomstjänst vid strafföreläggande
Ett tredje förslag är att att fler unga än idag bör dömas till ungdomstjänst. Utskottet vill att regeringen inför en möjlighet för åklagare att genom ett så kallat strafföreläggande besluta om kortare ungdomstjänst för mindre allvarliga brott. 

Snabbare handäggning och fler former av straff
Som en avslutande åtgärd vill justitieutskottet att regeringen ser över vilka åtgärder som krävs för att fler brott som begås av personer under 15 år ska utredas. 

Utskottet vill också att regeringen ska redovisa förslag på åtgärder för en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och att regeringen kommer med förslag på fler former av straff för unga som är skyldiga till brott.

Planerad dag för debatt och beslut har ännu inte meddelats av riksdagen. 

Beslut ska fattas av riksdagen den 7 mars.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt