Skip to content

Falsk välgörenhet, utpressning och narkotikahandel - Internationell studie om terrorpengar

Foto: Säpo och Christine Olsson/TT

Terrorism är dyrt och systemen för att finansiera det är komplicerade. Pengarna kommer framför allt från terrororganisationerna själva men också från falsk välgörenhet, crowdfunding och narkotikahandel. Det visar en internationell rapport från FATF.

 

Det är den internationella samarbetsorganisationen Financial Action Task Force (FATF) som har kartlagt hur terroristorganisationer rekryterar nya medlemmar och hur det finansieras.

Många rekryteringsmetoder innebär relativt låga kostnader medan andra kostar betydligt mer för att underhålla nätverk av människor och infrastruktur.

Internet eller personliga kontakter
I många länder sker rekrytering genom religiösa terrororganisationer och med hjälp av organiserade rekryteringsnät som kräver ekonomiskt stöd.

I Europa rekryteras medlemmarna ofta via Internet men också genom personliga kontakter i utsatta områden med låg socioekonomisk status. Man använder sig också av religiösa sammankomster, falska välgörenhetsorganisationer och man rekryterar allt oftare ute på fängelserna.

I Afrika och i delar av Mellanösternregionen sker rekryteringen mestadels i geografisk områden där terroristorganisationen har en stark kontroll eller inflytande. 

Falska pass och resekostnader
Det som kostar pengar är till exempel falska pass, resekostnader och biljetter. För att flytta pengarna används så kallade e-plånböcker, bankkort och mobiltelefoner.

De främsta finansieringskällorna för terroristrekryterare finns inom terroristorganisationerna själva med pengar kommer också från donationer, bland annat från missbruk av välgörenhetsorganisationer, och från crowdfunding via Internet. Just crowdfunding används ofta för att finansiera resor.

Eftersom allt fler personer rekryteras i fängelsemiljöer kommer också pengar allt oftare från rent kriminella aktiviteter som till exempel rån och narkotikahandel.

Donationer och utpressning
Sociala medier används inte bara för att nå sympatisörer utan också för att attrahera donatorer. 

Studien pekar också på att det går en fin linje mellan donationer och utpressning när vissa organisationer riktar in sig på att tvinga vanliga människor att skänka små belopp i kontanta donationer.

Det kan handla om vanliga kunder på till exempel restauranger eller i affärer i utsatta områden men det kan också vara personer som redan har rekryterats och som tvingas ta av sina egna sparpengar. 

Falsk välgörenhet
Det finns också flera exempel på när terrorister har använt varumärken från kända välgörenhetsorganisationer för att samla in pengar och värva medlemmar.

Man har även skapat nya falska välgörenhetskampanjer för att stödja flyktingar, bygga moskéer och bidra med olika former av humanitär hjälp.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt